Phiên bản Mobi I Tỷ giá I Thời tiết  

2014: Nắng nóng xuất hiện sớm và gay gắt hơn
Cập nhật lúc 08h25" , ngày 15/03/2014

(VnMedia) - Năm 2014, số lượng bão và ATNĐ ảnh hưởng trực tiếp đến Việt Nam có khả năng ở mức thấp hơn một ít so với trung bình nhiều năm, nhưng nắng nóng dự báo sẽ đến sớm và gay gắt hơn…
 
Theo quyền Giám đốc Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương Hoàng Đức Cường, năm 2014, số lượng bão và ATNĐ hoạt động trên Biển Đông có khả năng ở mức thấp hơn một ít so với giá trị TBNN, khoảng 9-10 cơn (TBNN là  khoảng 10 đến 12 cơn) và ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta cũng ở mức thấp hơn một ít so với TBNN, khoảng 4-5 cơn (TBNN là khoảng 5-6 cơn).
 
Tuy nhiên, ông Cường nhấn mạnh, cần đề phòng những cơn bão mạnh, có hướng di chuyển phức tạp và không theo quy luật khí hậu hoặc ATNĐ, bão ảnh hưởng dồn dập trong thời đoạn ngắn.
 
Dự báo về nhiệt độ, ông Cường cho biết, trên phạm vi toàn quốc nền nhiệt độ tháng 3 và tháng 4/2014 ở mức xấp xỉ với TBNN, riêng phía tây Bắc Bộ ở mức cao hơn một ít so với TBNN cùng thời kỳ.
 
Tiếp đó, từ tháng 5 đến tháng 10/2014 nền nhiệt độ trung bình trên phạm vi toàn quốc trong các tháng mùa mưa bão phổ biến ở mức cao hơn một ít so với TBNN cùng thời kỳ.
 
Nắng nóng có khả năng xuất hiện sớm, đặc biệt ở các tỉnh phía tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Nam Bộ; số đợt nắng nóng gay gắt ở Bắc Bộ có thể tập trung nhiều từ tháng 5 đến tháng 7, ở Trung Bộ còn có thể kéo dài từ tháng 5 đến tháng 8/2014.
 
Về lượng lượng mưa, dự báo ở Bắc Bộ, lượng mưa tháng 3 và tháng 4/2014 ở mức thấp hơn một ít TBNN cùng thời kỳ, tuy nhiên cần đề phòng đông mạnh kèm theo tố, lốc, mưa đá trong thời kỳ này.
 
Còn trong mùa mưa bão, dự báo khả năng mùa mưa đến muộn hơn bình thường, tổng lượng mưa các tháng nửa đầu mùa (từ tháng 5-7/2014) thấp hơn một ít so với TBNN; nửa cuối mùa (từ tháng 8-10/2014) ở mức xấp xỉ với TBNN. Các đợt mưa lớn ở Bắc Bộ sẽ tập trung vào thời kỳ các tháng từ tháng 6 đến tháng 8/2014.
 
Ở các tỉnh ven biển Trung Bộ, dự báo lượng mưa tháng 3 và tháng 4 ở mức thấp hơn một ít so với TBNN cùng thời kỳ. Lượng mưa từ tháng 5 đến tháng 10/2014 phổ biến ở mức thấp hơn một ít so với giá trị TBNN cùng thời kỳ.
 
Quyền Giám đốc Trung tâm Khí tượng Thủy văn lưu ý, lượng mưa ở khu vực Trung Bộ, đặc biệt là ở các tỉnh từ Nghệ An đến Ninh Thuận  thời đoạn từ tháng 5 đến tháng 8/2014 là thời kỳ mùa khô và lượng mưa được dự báo ở mức thấp  hơn so với TBNN, do vậy tình trạng thiếu nước, khô hạn tại khu vực này đến khoảng cuối tháng 8/2014 mới dần được cải thiện.
 
Ở Nam Bộ và Tây Nguyên, lượng mưa tháng 3 và 4/2014 ở mức thấp hơn giá trị TBNN và mùa mưa bão: nửa đầu mùa (từ tháng 5-7/2014), lượng mưa phổ biến cũng được dự báo thấp hơn một ít giá trị TBNN. Đến nửa cuối mùa (từ tháng 8-10/2014) thì lượng mưa mới đạt mức xấp xỉ với TBNN cùng thời kỳ. Dự báo, có khả năng mùa mưa ở Tây Nguyên, Nam Bộ và tỉnh Bình Thuận đến muộn hơn so với bình thường (tức khoảng nửa cuối tháng 5 đầu tháng 6/2014).
 
Tình trạng thiếu mưa và khô hạn cục bộ tại Tây Nguyên, Nam Bộ và tỉnh Bình Thuận có khả năng kéo dài đến cuối tháng 5 và đầu tháng 6/2014 sẽ dần được cải thiện.

Ảnh minh họa

Mùa hè năm nay, nắng nóng sẽ xuất hiện sớm hơn và có khả năng gay gắt hơn trung bình nhiều năm - ảnh: Tuệ Khanh


 
Dòng chảy bị thu hẹp

Liên quan đến lĩnh vực thủy văn, Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương dự báo, dòng chảy ở phần lớn các con sông đều giảm, nhỏ và đỉnh lũ thấp hơn TBNN.
 
Cụ thể, trong các tháng 3, 4/2014 dòng chảy trên các sông Bắc Bộ sẽ ở mức nhỏ hơn TBNN từ 7-25%, riêng hạ lưu sông Lô lớn hơn TBNN từ 1 đến 4%.
 
Lũ tiểu mãn trên các sông có khả năng xuất hiện muộn  và nhỏ hơn TBNN. Đỉnh lũ năm 2014 trên các sông Bắc Bộ có khả năng xuất hiện đúng với quy luật chung (đầu tháng 8) và có khả năng nhỏ hơn đỉnh lũ 2013. Trên các sông chính thượng lưu hệ thống sông Hồng, sông Hoàng Long và thượng lưu sông Thái Bình có khả năng ở mức báo động (BĐ)2 hoặc trên BĐ2 dưới BĐ3; hạ lưu sông Hồng tại Hà Nội ở mức dưới BĐ1; hạ lưu sông Thái Bình ở mức BĐ1. Một số sông suối nhỏ, ở miền núi phía Bắc cần đề phòng đỉnh lũ có nơi vượt mức BĐ3.
 
Ở Trung Bộ và Tây Nguyên, dự báo từ tháng 3 đến đầu tháng 5, lượng dòng chảy trên phần lớn các sông ở Trung Bộ, Tây Nguyên tiếp tục giảm dần và ở mức thấp hơn TBNN cùng thời kỳ từ 20-40%, có nơi thấp hơn 50%; riêng trên sông Đăkbla tại Kon Tum cao hơn, nhưng không nhiều. Ở các tỉnh Tây Nguyên và Bình Thuận có khả năng xảy ra khô hạn và thiếu nước cục bộ.
 
Cuối tháng 5, đầu tháng 6, trên các sông ở Trung Bộ và Tây Nguyên có khả năng xuất hiện lũ tiểu mãn với đỉnh lũ thấp hơn TBNN.
 
Từ tháng 5 – 8/2014, dòng chảy trên các sông từ Nghệ An đến Ninh Thuận tiếp tục giảm dần và có khả năng thấp hơn TBNN cùng kỳ từ 30- 50%; trên một số sông có khả năng xuất hiện mực nước thấp nhất trong chuỗi số liệu quan trắc. Cần đề phòng xảy ra tình trạng khô hạn, thiếu nước cục bộ và xâm nhập mặn sâu vào cửa sông ở các tỉnh ven biển miền Trung, tuy nhiên tình trạng khô hạn không nghiêm trọng như năm 2013.
 
Mùa lũ năm 2014 trên các sông ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên xuất hiện đúng quy luật hàng năm. Đỉnh lũ năm 2014 trên hầu hết các sông đều thấp hơn đỉnh lũ năm 2013.
 
Thời gian xuất hiện đỉnh lũ cao nhất năm trên các sông ở Thanh Hóa, Bình Thuận có khả năng xảy ra vào tháng 8 và 9; trên các sông từ Nghệ An đến Quảng Bình và Tây Nguyên vào tháng 9 và 10, các sông từ Quảng Trị đến Ninh Thuận vào tháng 10 và 11. Cần đề phòng lũ lớn, lũ quét có thể xảy ra trên thượng nguồn các sông ở Trung Bộ và Tây Nguyên.
 
Ở Nam Bộ, dòng chảy ở hạ lưu sông Mê Kông tiếp tục giảm chậm và duy trì ở mức cao hơn TBNN. Mực nước đầu nguồn sông Cửu Long chịu ảnh hưởng của thủy triều và có xu thế giảm dần, nhưng luôn cao hơn TBNN từ 0,2-0,3m, tương đương mực nước năm 2011-2012.
 
Trong tháng 4 và nửa đầu tháng 5, có khả năng xảy ra tình trạng thiếu nước cục bộ và xâm nhập mặn sâu vào nội đồng từ 40 – 50km.
 
Trong năm 2014, trên sông Cửu Long ít có khả năng xuất hiện lũ sớm. Đỉnh lũ năm trên sông Tiền tại Tân Châu và sông Hậu tại Châu Đốc có khả năng ở mức BĐ2-BĐ3, xấp xỉ năm 2013 và ở mức TBNN. Thời gian xuất hiện đỉnh lũ có khả năng vào nửa đầu tháng 10.
 
“Đầu năm 2014, bão và ATNĐ xuất hiện sớm ở trên Biển Đông; vì vậy, trong mùa mưa, bão, lũ năm 2014, tình hình thời tiết, thủy văn trên phạm vi cả nước sẽ có diễn biến phức tạp. Cần chủ động đề phòng bão mạnh có hướng di chuyển phức tạp, mưa lớn trong thời đoạn ngắn gây lũ quét, sạt lở đất ở các khu vực, đặc biệt tại các khu vực miền núi thuộc Bắc Bộ, ven biển Trung Bộ và Tây Nguyên.Tình hình khô hạn và xâm nhập mặn tại các cửa sông ở các tỉnh ven biển Trung, Nam Trung Bộ và Nam Bộ có khả năng kéo dài đến cuối tháng 8/2014.” – ông Hoàng Đức Cường cảnh báo.


Tuệ Khanh

 

Các tin khác:
    Một tuần với nhiều chuyện khó tin (15/03/2014)
    Từ 16/3, thu "thuế đường" cao tốc Nội Bài – Lào Cai (14/03/2014)
    Ôn lại trận đánh mở màn chiến dịch Điện Biên Phủ (14/03/2014)
    Hà Nội tổng kiểm tra sức khỏe lái xe (14/03/2014)
    Phớt lờ biển cấm, xe biển xanh đâm đổ cổng cầu vượt Chùa Bộc (14/03/2014)
    Thăm gia đình người con Hà Nội hy sinh ở Gạc Ma (14/03/2014)
    Trụ cầu Vĩnh Tuy nứt do lực căng ngang quá lớn? (14/03/2014)
    Thế chấp nhà mua để… mua nhà ở xã hội (14/03/2014)
    Phát hiện 5 học sinh chết trong hố cát (13/03/2014)
    Sẽ đến lúc không cần sổ hộ khẩu? (13/03/2014)
 Đọc nhiều nhất
Hà Nội: "Di chuyển" Cung thiếu nhi về Cầu Giấy?
“Chồng em giẫm phải gai mồng tơi”
Chồng tôi “ra ngoài hào hoa, về nhà… mắm cáy”
Rét dưới 1 độ C, Lào Cai tuyết rơi
Nơm nớp nỗi sợ hung thần xe tải
Luân chuyển 19 Thứ trưởng về địa phương
"Siêu âm" vết nứt nguy hiểm ở cầu Vĩnh Tuy
Điều ẩn giấu phía sau câu chuyện cầu Long Biên
Cải tạo cầu Long Biên: Hội kiến trúc sư lên tiếng
Công bố toàn bộ “ekip” xây dựng cầu Chu Va
Phản hồi nhiều nhất
"Chúng ta có nhiều biện pháp để bảo vệ chủ quyền " (51)
Hà Nội: "Di chuyển" Cung thiếu nhi về Cầu Giấy? (50)
Vụ chặt tay cướp SH: Người mẹ đáng trách?! (16)
Trụ cầu treo Chu Va được xây bằng gạch (16)
Hà Nội chọn bảo tồn nguyên trạng cầu Long Biên (10)
Cải tạo cầu Long Biên: Hội kiến trúc sư lên tiếng (8)
Người "hôi của" ở Biên Hòa sẽ bị phạt đến 7 triệu đồng? (7)
Ngàn người khóc trung úy hy sinh tại Trường Sa (6)
Tinh giản biên chế: Liệu có “vùng cấm”? (6)
Bộ Giao thông muốn xây cầu mới để bảo tồn cầu Long Biên (6)


© 2004-2013 Báo điện tử VnMedia - Cơ quan chủ quản: Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam
Giấy phép số 942/GP-BTTTT ngày 08/07/2009 của Bộ Thông tin và Truyền thông
Tổng biên tập: Võ Quốc Trường
Địa chỉ: 30 Hàng Chuối, Hai Bà Trưng, Hà Nội  
Đường dây nóng: 0912 776 998; YM: