Thâm nhập 'ổ' sản xuất nhôm cao cấp giả quy mô cực lớn