Mở rộng gấp đôi tuyến đường 900 tỷ - bất động sản bắc đảo Phú Quốc “lên hương”?