Giai đoạn phát triển vàng của thị trường bán lẻ Việt Nam