Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh muốn sớm giao dự án BT cho các nhà đầu tư

09:15, 25/09/2018
|

 Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Doãn Toản cho biết, với các dự án BT của thành phố Hà Nội, dừng ngày nào thì các chủ đầu tư tính lãi ngày đó, nếu giao sớm thì giảm lãi suất, tăng hiệu quả đầu tư.


Phát biểu tại Hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 và xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức sáng 24/9, Giám đốc Sở KH&ĐT TP.HCM - Sử Ngọc Anh đã nêu nên một số vấn đề nội cộm cần được hỗ trợ giải quyết. Trong đó, về vấn đề đầu tư công, TP.HCM đã bố trí vốn đầu tư công 135.000 tỷ đồng và thông qua kế hoạch huy động thêm 171.000 tỷ đồng. 

Một trong các kênh huy động vốn là phương thức đối tác công tư (PPP). Bài toán khó khăn nhất với địa phương trong các dự án BT chính là làm thế nào để thực hiện đầu thanh toán đất cho nhà đầu tư, cụ thể như hoạt động chuyển nhượng đất, đấu giá đất.

Vấn đề này thì vẫn chưa có hướng dẫn cụ thể, do đó địa phương không áp dụng được, từ đó ảnh hưởng đến các dự án thực hiện theo phương thức này.

Cũng liên quan đến việc thanh toán bằng đất đai với các dự án BT, Phó chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Doãn Toản mong muốn Bộ tìm cách tháo gỡ. Ông Toản cho biết Bộ Tài chính đã đề nghị UBND TP. Hà Nội rà soát việc chấp thuận chủ trương sử dụng tài sản công (quỹ đất) để thanh toán cho nhà đầu tư dự án BT. Theo đó, việc thanh toán bằng đất cho các dự án BT đang bị dừng lại. “Dừng ngày nào thì các chủ đầu tư tính lãi ngày đó. Trong khi đó chúng tôi chuẩn bị đất đai rồi, nếu giao sớm ngang giá thì giảm lãi suất, tăng hiệu quả đầu tư”, ông Toản nói.

Cũng liên quan đến việc thanh toán bằng đất đai với các dự án BT, Phó chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Doãn Toản mong muốn Bộ Kế hoạch và Đầu tư tìm cách tháo gỡ. Hiện, việc thanh toán bằng đất cho các dự án BT đang bị dừng lại. Ông Toản cho biết Bộ Tài chính đã đề nghị UBND thành phố Hà Nội rà soát việc chấp thuận chủ trương sử dụng tài sản công (quỹ đất) để thanh toán cho nhà đầu tư dự án BT.

"Dừng ngày nào thì các chủ đầu tư tính lãi ngày đó. Trong khi đó chúng tôi chuẩn bị đất đai rồi, nếu giao sớm ngang giá thì giảm lãi suất, tăng hiệu quả đầu tư", ông Toản nói.

Trước đó, Bộ Tài chính đã có công văn đề nghị UBND thành phố Hà Nội và các địa phương rà soát việc chấp thuận chủ trương sử dụng tài sản công (quỹ đất) để thanh toán cho nhà đầu tư thực hiện dự án BT để bảo đảm phù hợp với quy định của pháp luật và ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Chính phủ.

Vào tháng 10/2017, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ dự thảo Nghị định quy định việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho nhà đầu tư khi thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức hợp đồng BT. Đến nay, văn bản này chưa được ban hành và trong thời gian đó, việc đổi đất lấy hạ tầng sẽ dừng thực hiện.

Huy Nam