Thêm dự án cao tầng được xây dựng ven sông Hàn

10:07, 16/01/2019
|

(VnMedia) - Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ vừa ký quyết định về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất có diện tích 1.882m2 (phường Bình Thuận, quận Hải Châu) từ đất thương mại, dịch vụ sang đất ở để thực hiện dự án tháp ven sông.

Theo đó, dự án này sẽ được giao cho Công ty TNHH MTV Đầu tư Sun Frontier làm chủ đầu tư, có thời hạn thuê đất 50 năm.

Chủ tịch TP Huỳnh Đức Thơ giao Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) TP. Đà Nẵng tổ chức xác định giá đất trình Hội đồng Thẩm định giá đất thành phố hoặc chuyển hồ sơ có liên quan cho Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố để thực hiện chuyển thông tin và hồ sơ kèm theo sang Cục Thuế thành phố để tính tiền sử dụng đất và phát hành thông báo.

Đồng thời hướng dẫn Công ty TNHH MTV Đầu tư Sun Frontier thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định.

Sở TN&MT có trách nhiệm chỉ đạo văn phòng Đăng ký đất đai thành phố xác định cụ thể mốc giới và giao đất trên thực địa; trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người sử dụng đất đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính (nếu có) theo quy định; thực hiện chỉnh lý hồ sơ địa chính.

Tuấn Minh