Tổng giám đốc xây biệt thự "chui" nhận mức kỷ luật nào?