VNPT nằm trong top 500 thương hiệu viễn thông giá trị nhất thế giới