http://vnmedia.vn/cong-nghe/VNPT-ket-noi/v3.txt
VNPT Kết nối

VNPT cung cấp hạ tầng viễn thông tại Hội nghị APPF-26