U22 Việt Nam vs U22 Indonesia: CĐV Việt Nam "xài" data miễn phí