“Tái cấu trúc giúp VNPT Vĩnh Phúc tăng trưởng bền vững”

06:31, 22/10/2014
|

(VnMedia) - Theo Giám đốc VNPT Vĩnh Phúc Nguyễn Tất Sáng, dù có tái cấu trúc thế nào đi chăng nữa, mô hình mới thế nào đi chăng nữa, điều cốt yếu nhất là phải đảm bảo đồng lương cho người lao động, giữ và tăng trưởng các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh.


>> Khi lãnh đạo "xuống đường" bán hàng
 

- Là đơn vị trực thuộc Tập đoàn, VNPT Vĩnh Phúc đã có bước triển khai cho việc tái cơ cấu như thế nào?

 

Ông Nguyễn Tất Sáng: Là một đơn vị thành viên của VNPT, chúng tôi được đặt vấn đề dứt khoát phải xây dựng lại từ mô hình, cách làm, kế hoạch, chiến lược để làm sao thực hiện cho kỳ được nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của nhà nước, của Đảng, Chính phủ giao cho Tập đoàn VNPT.

 

Sau khi có những hướng dẫn của Tập đoàn, chúng tôi đã triển khai ngay lập tức. Ngay từ giữa tháng 7/2014, VNPT Vĩnh Phúc đã lập đề án, phương án sắp xếp lại mô hình tổ chức theo hướng dẫn của Tập đoàn, trình và được Tập đoàn phê duyệt rất sớm.

 

Trên cơ sở hướng dẫn của Tập đoàn, VNPT Vĩnh Phúc đã thực hiện hết sức nghiêm túc, đầy đủ, chính xác với thời gian hết sức đảm bảo. Cho tới giờ phút này, có thể nói rằng với thời gian triển khai rất nhanh, VNPT Vĩnh Phúc đã xếp sắp lại mô hình, toàn bộ hệ thống để thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh trong tình hình, mô hình mới, điều kiện mới.

 

Sau khi được phê duyệt, từ ngày 1/8, VNPT Vĩnh Phúc triển khai xong các vấn đề về pháp lý. Giải thể toàn bộ các đơn vị trực thuộc, sau đó thành lập mới, đăng ký kinh doanh, quy hoạch lại toàn bộ hệ thống tài khoản, tài chính… Hiện nay, VNPT Vĩnh Phúc đã đi vào hoạt động tương đối ổn định trên cơ sở mô hình mới, cấu trúc mới.


 Ảnh minh họa
Giám đốc VNPT Vĩnh Phúc Nguyễn Tất Sáng.


 

- Giảm số lượng lao động gián tiếp, tăng cường cho lực lượng lao động trực tiếp, thực tế triển khai tại VNPT Vĩnh Phúc cho thấy những thuận lợi và khó khăn gì cần khắc phục?

 

Thực tế hoạt động của VNPT Vĩnh Phúc cho thấy thuận lợi nhiều mà khó khăn cũng không phải ít. Xác định được điều đó, lãnh đạo VNPT Vĩnh Phúc tập hợp toàn bộ tổ chức, chính trị xã hội như Đảng, Công đoàn, Đoàn thanh niên, Nữ công… vào cuộc để cùng với chuyên môn thực hiện việc ổn định tư tưởng, tư duy cho cán bộ công nhân viên. Chúng tôi đã xử lý tốt những vấn đề phát sinh khi mô hình mới đi vào hoạt động. Cho tới thời điểm này chúng tôi đã hoạt động ổn định, đúng quy chuẩn, đúng mô hình mà Tập đoàn VNPT hướng dẫn. Ngay ngày đầu, tháng đầu đã phát huy tác dụng của mô hình mới này.

 

- Ông có thể chia sẻ những kinh nghiệm để có thể thực hiện tái cơ cấu đơn vị đúng theo chỉ đạo của cấp trên, sớm đi vào hoạt động ổn định như vậy?

 

Thứ nhất, khi làm bất kỳ việc gì, kể cả việc lớn hay nhỏ, nếu không có sự quyết tâm, quyết liệt, và tinh thần đoàn kết một lòng, nếu không đoàn kết thì khó có thể thực hiện được. Làm thế nào có thể tập hợp được tất cả các tổ chức, chính trị, xã hội xung quanh tổ chức Đảng, chuyên môn để đoàn kết, nhất trí một lòng vì cái chung, vì lợi ích tập thể. Khi đoàn kết được thì phải ổn định tư tưởng cho toàn thể cán bộ công nhân viên, đặc biệt trong quá trình tái cấu trúc.

 

Toàn bộ các cán bộ chủ chốt của VNPT Vĩnh Phúc từ giám đốc trung tâm, trưởng phòng bán hàng, lãnh đạo công đoàn, chuyên môn, lãnh đạo Đảng nếu làm không tốt, không cẩn thận thì ngay từ các tổ chức đó đã bị mất đoàn kết. Do đó kinh nghiệm đầu tiên là đoàn kết được, thống nhất được ý chí của tất cả, đặc biệt là cán bộ chủ chốt của VNPT Vĩnh Phúc.

 

Thứ hai, khi đã đoàn kết, phải có kim chỉ nam dẫn đường, phải ra được biện pháp, kế hoạch thực hiện cho kỳ được. Chúng tôi tổ chức các hội nghị, buổi nói chuyện để làm sao xây dựng được cho toàn bộ cán bộ công nhân viên tư duy, suy nghĩ tại sao phải tái cấu trúc? VNPT Vĩnh Phúc đã tổ chức các hội nghị, xây dựng được ý chí, tư duy cho cán bộ công nhân viên, vì cái chung, vì lợi ích của người lao động. Dù có tái cấu trúc thế nào đi chăng nữa, mô hình mới thế nào đi chăng nữa, cuối cùng là phải đảm bảo đồng lương cho người lao động, giữ và tăng trưởng các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh.

 

Đây có thể nói là hai kinh nghiệm đúc rút từ kinh nghiệm thực tiễn quý báu của VNPT Vĩnh Phúc. Khi đã đồng quan điểm, đồng tư duy và đồng suy nghĩ, tất cả vì cái chung thì tất cả đều có thể làm được.

 

Xin cảm ơn ông!


Hiền Mai - (thực hiện)

Ý kiến bạn đọc