http://vnmedia.vn/cong-nghe/vien-thong/v3.txt
Viễn thông

Thuê bao trả trước sắp không còn được hưởng khuyến mại "khủng"