Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: "Người Hà Nội phải sống thực sự có văn hoá!"

16:43, 01/11/2015
|

(VnMedia) -  "Hà Nội ngàn năm văn hiến là bộ mặt, là niềm tự hào của quốc gia. Người Hà Nội phải sống thực sự có văn hoá, tiêu biểu cho văn hoá của dân tộc. Đó là lối sống nhân ái, nghĩa tình, thuỷ chung, trong sáng, tôn trọng pháp luật" - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nói.

Sáng nay, trong phiên khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ XVI Đảng bộ thành phố Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có bài phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Mở đầu bài phát biểu, Tổng Bí thư khẳng định, với sự nỗ lực phấn đấu, đoàn kết, quyết tâm cao, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô đã vượt qua khó khăn, thách thức, lãnh đạo thực hiện thắng lợi các Nghị quyết của Trung ương và của Đảng bộ, đạt được nhiều thành quả quan trọng trên các lĩnh vực.

Theo đó, kinh tế Thủ đô tiếp tục phát triển và đạt mức tăng trưởng khá cao; công tác quy hoạch, xây dựng, quản lý, phát triển đô thị ở Hà Nội có nhiều tiến bộ; tập trung đầu tư cho phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là xây dựng hạ tầng giao thông, điện, cấp thoát nước, cải thiện môi trường v.v...

Về lĩnh vực phát triển văn hoá - xã hội, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cũng được Tổng Bí thư nhận xét là có tiến bộ; nhiều chỉ tiêu về văn hoá, giáo dục, thể thao thành tích cao tiếp tục dẫn đầu cả nước. An sinh xã hội, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, nhất là khu vực nông thôn được quan tâm...

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Tổng Bí thư cũng đánh giá, Hà Nội là một trong những Đảng bộ đi đầu trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI, gắn với tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tạo được những chuyển biến tích cực trong việc khắc phục những yếu kém, khuyết điểm của một bộ phận cán bộ, đảng viên; thực hiện tốt công tác cán bộ, bao gồm cả công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bố trí và thực hiện chính sách cán bộ...

Bên cạnh những thành quả và tiến bộ, Tổng Bí thư cũng nhận định Hà Nội cũng còn những hạn chế, tồn tại. “Tôi đề nghị các đồng chí cần đi sâu phân tích, làm rõ nguyên nhân của những thành quả, tiến bộ và những yếu kém, khuyết điểm; rút ra những bài học kinh nghiệm và đề ra các biện pháp tích cực phát huy ưu điểm, kiên quyết khắc phục khuyết điểm, hạn chế” – Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Về phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới, Tổng Bí thư tán thành với những nội dung cơ bản nêu trong các văn kiện Đại hội, đồng thời lưu ý, nhấn mạnh thêm một số vấn đề.

Thứ nhất, Tổng Bí thư yêu cầu Đảng bộ Hà Nội cần nêu cao hơn nữa tinh thần năng động, sáng tạo, tiếp tục đổi mới tư duy, phong cách lãnh đạo, điều hành, bảo đảm hiệu quả, thiết thực. Xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm và những giải pháp khả thi để tập trung chỉ đạo thực hiện thắng lợi các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tạo chuyển biến toàn diện, mạnh mẽ hơn trên các lĩnh vực công tác trọng tâm...

Tổng Bí thư yêu cầu Hà Nội phải đi đầu trong việc nâng cao chất lượng tăng trưởng và sức cạnh tranh của kinh tế, trọng tâm là tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, phát huy mọi khả năng và nguồn lực của các thành phần kinh tế; đẩy mạnh cải cách hành chính; phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục - đào tạo, gắn với phát triển và đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ; xây dựng hệ thống hạ tầng, đặc biệt là hạ tầng giao thông và hạ tầng đô thị....

Theo Tổng Bí thư, Thủ đô Hà Nội đang trong quá trình phát triển, tốc độ đô thị hoá rất nhanh, tạo ra nhiều áp lực về hạ tầng kinh tế - xã hội và gia tăng dân số. Vì vậy, Hà Nội cần nâng cao chất lượng công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch; phát triển đồng bộ, hiện đại hoá hệ thống kết cấu hạ tầng; làm tốt hơn nữa công tác quản lý đô thị, đặc biệt là quản lý trật tự xây dựng, an toàn giao thông, kỷ cương và văn minh đô thị; hạ tầng thông tin - truyền thông. Tập trung giải quyết kịp thời những vấn đề dân sinh bức xúc, trước hết là nhà ở đô thị, cấp thoát nước...

Theo Tổng Bí thư, Hà Nội ngàn năm văn hiến là bộ mặt, là niềm tự hào của quốc gia. Người Hà Nội phải sống thực sự có văn hoá, tiêu biểu cho văn hoá của dân tộc. Đó là lối sống nhân ái, nghĩa tình, thuỷ chung, trong sáng, tôn trọng pháp luật. Trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường, mở cửa hội nhập quốc tế, Hà Nội càng phải đặc biệt chú trọng vấn đề này, bởi “đây là bản chất của chế độ ta, bản sắc của người Hà Nội.”

Tổng Bí thư nhấn mạnh, Hà Nội cần đặc biệt chú trọng thực hiện tốt nhiệm vụ then chốt là xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị các cấp của thành phố trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu… củng cố và tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng bộ và đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Tống Bí thư yêu cầu Hà Nội phải đổi mới phương pháp công tác, lề lối làm việc, thực hiện phong cách làm việc khoa học, tập thể, dân chủ, kỷ cương, gần dân, trọng dân, lắng nghe ý kiến và giải quyết kịp thời kiến nghị của nhân dân; bám sát thực tiễn cơ sở, nói đi đôi với làm.

Tổng Bí thư lưu ý, Thủ đô Hà Nội là nơi hội tụ, “đứng chân” của nhiều cơ quan Trung ương, nhiều cơ quan đại diện nước ngoài, vì vậy, xây dựng và phát triển Thủ đô là trách nhiệm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hà Nội, đồng thời cũng là trách nhiệm của Trung ương và cả nước.

“Tôi đề nghị Thành phố cần chủ động hơn nữa trong việc tranh thủ sự giúp đỡ của các ban, bộ, ngành Trung ương; đồng thời các ban, bộ, ngành Trung ương cũng cần phát huy hơn nữa trách nhiệm của mình, quan tâm phối hợp chặt chẽ với Thành phố, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, nhất là về cơ chế, chính sách, quy hoạch, kế hoạch, các nguồn lực đầu tư, đáp ứng tốt yêu cầu xây dựng và phát triển Thủ đô”- Tổng Bí thư lưu ý.

Một trong những nhiệm vụ quan trọng của Đại hội lần này là bầu Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khoá mới; bầu Đoàn đại biểu của Đảng bộ đi dự Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Tổng Bí thư yêu cầu Đại hội cần đi sâu thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, trí tuệ vào dự thảo văn kiện Đại hội XII của Đảng và sáng suốt lựa chọn những đồng chí có đủ tiêu chuẩn, điều kiện, thực sự tiêu biểu cho Đảng bộ để bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khoá XVI, cũng như bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội toàn quốc khoá XII của Đảng. 

Tuệ Khanh


Ý kiến bạn đọc