Đề cử ông Nguyễn Xuân Phúc làm Thủ tướng Chính phủ

15:41, 06/04/2016
|

(VnMedia) - Chiều 6/4, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã đọc tờ trình đề nghị Quốc hội bầu ông Nguyễn Xuân Phúc giữ chức vụ Thủ tướng Chính phủ thay ông Nguyễn Tấn Dũng vừa được miễn nhiệm trước đó ít phút.

Nguyễn Xuân Phúc
Ông Nguyễn Xuân Phúc

Tờ trình do Chủ tịch nước Trần Đại Quang đọc nêu rõ: "Căn cứ điều 88 Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam, căn cứ điều 8 luật Tổ chức Quốc hội, căn cứ Nghị quyết 01 ngày 12/3/2016 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12, căn cứ Nội quy kỳ họp Quốc họi, Chủ tịch nước trân trọng trình Quốc hội xem xét bầu ông Nguyễn Xuân Phúc, ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Đại biểu Quốc hội khóa 13, giữ chức vụ Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2011-2016.

Sau khi Chủ tịch nước trình Quốc hội xem xét, quyết định tờ trình nói trên, các đại biểu về đoàn để thảo luận. Việc bỏ phiếu bầu chức vụ Thủ tướng Chính phủ đối với ông Nguyễn Xuân Phúc sẽ được thực hiện vào sáng mai (7/4).


Ý kiến bạn đọc