Hà Nội: Rà soát nhà ở của người có công để sửa chữa, xây mới

08:44, 28/10/2016
|

(VnMedia) - Hà Nội tổ chức thống kê và rà soát kỹ đối tượng; kiểm tra hiện trạng, điều kiện nhà ở đúng tiêu chí đề nghị xây mới hoặc sửa chữa nhà ở đối với từng hộ gia đình người có công...
 

Người có công
Hà Nội rà soát nhà người có công để sửa chữa, xây mới - ảnh minh họa

UBND TP Hà Nội vừa ban hành công văn về việc triển khai xây dựng, sửa chữa nhà ở đối với người có công.

Theo đó, UBND TP Hà Nội yêu cầu Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã căn cứ kế hoạch của Thành phố chỉ đạo các phòng, ban liên quan và UBND cấp xã tổ chức thống kê và rà soát kỹ đối tượng; kiểm tra hiện trạng, điều kiện nhà ở đúng tiêu chí đề nghị xây mới hoặc sửa chữa nhà ở đối với từng hộ gia đình người có công đúng quy định, đảm bảo công khai, minh bạch.

Đồng thời tổ chức triển khai, tạo điều kiện, giới thiệu rộng rãi cho các hộ gia đình người có công với cách mạng tham khảo, nghiên cứu các mẫu nhà ở do Sở Xây dựng thiết kế mẫu điển hình phục vụ chương trình hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng trên địa bàn Thành phố để các hộ gia đình đầu tư, cải tạo, xây dựng.

Bên cạnh đó phải đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp, gia đình, dòng họ, tổ chức, đoàn thể địa phương giúp đỡ các hộ gia đình xây dựng nhà ở; huy động cao nhất nguồn lực từ cộng đồng và hộ gia đình về nhân công, khai thác vật liệu xây dựng tại chỗ để phát huy tối đa hiệu quả, chủ trương hỗ trợ của Thành phố.

UBND các quận, huyện, thị xã có trách nhiệm thực hiện chỉ đạo, chuẩn bị các thủ tục cần thiết để cuối tháng 11/2016 triển khai thực hiện đầu tư, cải tạo, xây dựng nhà ở cho người có công với cách mạng theo kế hoạch.

UBND TP cũng yêu cầu Sở Tài chính chủ trì, phối hợp Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo tài khoản, hướng dẫn các đơn vị tham gia hỗ trợ kinh phí xây dựng, sửa chữa nhà ở cho người có công với cách mạng.

Sở Xây dựng có trách nhiệm cung cấp mẫu thiết kế nhà điển hình để gia đình người có công xây dựng, sửa chữa và tham khảo.

Xuân Hưng


Ý kiến bạn đọc