Năm 2017: Biên chế công chức giảm gần 4.000 người

13:43, 28/10/2016
|

(VnMedia) - Vừa qua, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ký ban hành Quyết định 1998/QĐ-TTg phê duyệt biên chế công chức hưởng lương từ ngân sách Nhà nước năm 2017. Theo đó, năm 2017 biên chế, công chức giảm gần 4000 người.

Theo đó, tổng biên chế công chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước năm 2017 của các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước và Cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài (không bao gồm biên chế của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng; biên chế công chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập và cán bộ, công chức cấp xã) là 269.084 biên chế công chức.

Cụ thể như sau: Biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước: 268.084, trong đó:

Các cơ quan, tổ chức hành chính thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thành lập mà không phải là đơn vị sự nghiệp công lập: 109.146 biên chế;

Các cơ quan, tổ chức hành chính thuộc cơ quan của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện: 157.853 biên chế;

Các Cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài: 1.085 biên chế.

Biên chế công chức dự phòng: 1.000.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Cũng theo quyết định 1998/QĐ-TTg, tổng biên chế của các Hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước: 686 biên chế.

Quyết định của Thủ tướng nêu rõ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ có trách nhiệm giao biên chế công chức đối với từng Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thành lập mà không phải là đơn vị sự nghiệp công lập và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong số biên chế công chức quy định; Giao biên chế đối với từng Hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước trong tổng biên chế quy định. Đồng thời, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định việc sử dụng biên chế công chức dự phòng.

An Nhiên


Ý kiến bạn đọc