http://vnmedia.vn/dan-sinh/201702/buu-dien-viet-nam-ky-ket-hop-tac-voi-tong-cuc-thong-ke-557024/v3.txt
Bưu điện Việt Nam ký kết hợp tác với Tổng cục Thống kê

Bưu điện Việt Nam ký kết hợp tác với Tổng cục Thống kê

21:30' 17/02/2017 (GMT+7)
|

(VnMedia) - Chiều 17/2, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam đã ký kết thỏa thuận hợp tác với Tổng cục Thống kê, nhằm khai thác tối đa thế mạnh, sử dụng có hiệu quả nguồn lực trong việc nâng cao hiệu quả hoạt động của mỗi Bên.

Phát biểu tại Lễ ký kết, ông Nguyễn Bích Lâm Tổng cục trưởng Tổng Cục thống kê cho biết, mỗi năm Tổng cục Thống kê tổ chức hơn 30 cuộc điều tra, đặc biệt trong 10 năm có 3 cuộc điều tra lớn gồm điều tra dân số thực hiện 10 năm/ 1 lần, điều tra kinh tế thực hiện 5 năm/1 lần và điều tra thủy hải sản thực hiện 5 năm/1 lần. Mỗi lần điều tra, Tổng cục Thống kê phải huy động hàng trăm nghìn cộng tác viên. Do đó trong bối cảnh khối lượng thống kê ngày càng nhiều, việc hợp tác với Bưu điện Việt Nam – doanh nghiệp có hệ thống mạng lưới xuống tận cấp xã sẽ hỗ trợ đắc lực hơn cho Tổng cục Thống kê trong cho việc thu thập thông tin và phổ biến thông tin thống kế tới người dân.

Ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê (bìa trái)  và ông Phạm Anh Tuấn, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam thực hiện ký kết thỏa thuận hợp tác giữa hai đơn vị.
Ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê (bìa trái) và ông Phạm Anh Tuấn, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam thực hiện ký kết thỏa thuận hợp tác giữa hai đơn vị.

Theo thỏa thuận hợp tác, Bưu điện Việt Nam sẽ thực hiện thu thập, tổng hợp, lập và nộp báo cáo theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Bưu điện Việt Nam hiện đang sử dụng và quản lý hệ thống mã địa chỉ bưu chính đối với các vùng địa lý và các thông tin dữ liệu khác, theo đó trên cơ sở nhu cầu của Tổng cục Thống kê, hai đơn vị sẽ hợp tác trong việc xây dựng, cung cấp, chia sẻ các thông tin dữ liệu theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, Tổng cục Thống kê cũng sẽ cung cấp cơ sở dữ liệu thống kê liên quan đến lĩnh vực kinh tế, xã hội cho Bưu điện Việt Nam trong việc nghiên cứu, đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh.

Đặc biệt, Bưu điện Việt Nam và Tổng cục Thống kê sẽ phối hợp chặt chẽ, nhằm phát huy hiệu quả, tận dụng tối đa mạng lưới bưu chính công cộng đến tận cấp xã, phường và đội ngũ lao động lên tới 4 vạn người của Bưu điện trên cả nước trong công tác điều tra, thống kê, cập nhật thông tin, phục vụ hoạt động thống kê.

Bưu điện Việt Nam cũng cung cấp dịch vụ in ấn dữ liệu biến đổi, dữ liệu cố định, chuyển phát tài liệu, ấn phẩm phục vụ cho các cuộc tổng điều tra, điều tra thống kê; Đồng thời thực hiện truyền thông, phát ấn phẩm truyền thông đến những khu vực do Tổng cục Thống kê chỉ định.

Ngoài ra, hai đơn vị cũng thống nhất, Bưu điện Việt Nam sẽ thực hiện việc thu, chi hộ các khoản chi của Tổng cục Thống kê cho các đối tượng là cộng tác viên, điều tra viên thống kê; các khoản thu, chi khác từ các cơ quan thống kê tới các cá nhân theo yêu cầu.