TP.HCM ban hành kế hoạch cải thiện Chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công

11:32' 17/07/2017 (GMT+7)
|

UBND TP.HCM vừa ban hành Kế hoạch cải thiện Chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công cấp tỉnh (PAPI) trên địa bàn Thành phố trong năm 2017.

Kế hoạch nhằm mục tiêu thực hiện tốt việc phục vụ nhân dân khi đến giải quyết công việc hành chính trên tinh thần "Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân" theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tập trung cải thiện nâng cao điểm cả sáu nội dung đánh giá của PAPI, phấn đấu thực hiện các chỉ số năm sau cao hơn năm trước; xác định trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan nhà nước, của mỗi cán bộ, công chức, viên chức trong nỗ lực cải thiện PAPI của Thành phố (TP).

Đối với nội dung “Tham gia của người dân ở cấp cơ sở”, Thành phố sẽ thực hiện các nội dung liên quan đến quyền, lợi ích chính đáng của nhân dân: công khai các khoản đóng góp tự nguyện, xây mới, sửa chữa công trình công cộng; thực hiện công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới; thực hiện nghiêm trình tự, quy trình bầu trưởng khu phố, trưởng ấp; các sở-ngành, quận-huyện hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện ở cấp cơ sở; xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm quy chế dân chủ ở cơ sở...

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Đối với nội dung “Công khai, minh bạch”, các sở-ngành, UBND quận-huyện, phường-xã, thị trấn tiếp tục công khai số liệu giảm thủ tục hành chính, lộ trình thời gian hoàn thành; rà soát các văn bản quy phạm pháp luật của TP để kịp thời thu hồi, bãi bỏ hoặc điều chỉnh, bổ sung, thay thế những quy phạm pháp luật không còn phù hợp, cản trở sự phát triển của TP; công khai, minh bạch danh sách hộ nghèo tại trụ sở UBND phường-xã, thị trấn; trụ sở (điểm hoạt động văn hóa) khu phố, ấp, bảng thông tin tổ dân phố, tổ nhân dân....

Đối với nội dung “Trách nhiệm giải trình với người dân”, Thành phố sẽ thực hiện lịch tiếp công dân định kỳ và đột xuất của chủ tịch UBND các cấp; tập trung giải quyết có hiệu quả những khiếu nại, tố cáo, phản ánh; kiến nghị của tổ chức, công dân... Các dự án, chương trình đầu tư trong cộng đồng phải có sự tham gia của ban giám sát đầu tư của cộng đồng, ban thanh tra nhân dân.

Đối với nội dung “Kiểm soát tham nhũng trong khu vực công”, Thành phố phát huy vai trò giám sát của HĐND, UBMTTQ Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội các cấp và nhân dân trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng; có chính sách và cơ chế bảo vệ người dân khi thực hiện việc tố cáo hành vi tham nhũng; công khai báo cáo kết quả phòng, chống tham nhũng hằng năm của TP trên các phương tiện thông tin; kiểm tra công vụ đột xuất và xử lý nghiêm các hành vi nhận tiền hoặc lợi ích khác ngoài quy định khi giải quyết thủ tục hành chính; kịp thời xử lý ý kiến người dân trong việc tố giác các hành vi nhũng nhiễu, vòi vĩnh của cán bộ, công chức, viên chức; giải quyết phản ánh của báo chí về các hiện tượng tiêu cực, nhũng nhiễu của cán bộ, công chức, viên chức nhằm ngăn ngừa tham nhũng trong bộ máy nhà nước…

Đối với nội dung “Thủ tục hành chính công”, Thành phố đề cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong công tác cải cách thủ tục hành chính; nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính cho người dân; tổ chức, khảo sát đánh giá mức độ hài lòng của người dân đối với chất lượng các dịch vụ được cung cấp; thực hiện giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, tổ chức; tăng số lượng các dịch vụ công được cung cấp trực tuyến ở mức độ 3, 4…

Đối với nội dung “Cung ứng dịch vụ công”, Thành phố công khai, minh bạch thủ tục hành chính, quy trình giải quyết thủ tục hành chính; duy trì hiệu quả tương tác giữa chính quyền TP với người dân, tổ chức bằng nhiều kênh thông tin; tập trung xây dựng chính quyền điện tử; tăng tiện ích, nâng cao chất lượng phục vụ; tăng tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế; nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh cho người dân của bệnh viện tuyến quận-huyện; tăng cường đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trường lớp, trang thiết bị dạy học hiện đại; đảm bảo cung cấp điện phục vụ phát triển KT-XH và sinh hoạt của người dân; giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn khu dân cư thông qua triển khai thực hiện nghiêm túc các chương trình, mục tiêu quốc gia về phòng, chống tội phạm…

(theo HCMCityWeb)