Năm 2018, Hà Nội sẽ giảm hơn 7.000 biên chế viên chức

12:31, 05/12/2017
|

(VnMedia) - Theo kế hoạch sử dụng biên chế, năm 2018 Hà Nội đặt mục tiêu giảm 7.190 biên chế viên chức sự nghiệp và 225 biên chế công chức hành chính. tuy nhiên, sẽ tăng viên chức cho lĩnh vực giáo dục, y tế là 1.816 biên chế...

 
Giám đốc Sở Nội vụ Trần Huy Sáng
Giám đốc Sở Nội vụ Trần Huy Sáng

Sáng 5/12, ngày thứ 2 của Kỳ họp HĐND thành phố Hà Nội, 96/97 đại biểu đã nhất trí thông qua tờ trình về tổng biên chế hành chính, sự nghiệp thành phố Hà Nội năm 2018.

Sáp nhập hàng loạt đơn vị

Theo Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội Trần Huy Sáng, năm 2017 được coi là lần kiện toàn sắp xếp tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế lớn nhất từ trước đến nay của Hà Nội. Thành phố cũng là một trong địa phương đầu tiên triển khai quyết liệt và thành công, được Trung ương và dư luận đánh giá rất cao.

Theo đó, rất nhiều đơn vị được sáp nhập, sắp xếp lại như, sắp xếp 70 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dụng thành 41 Ban Quản lý dự án (giảm 41,4%). Hoàn thành tổ chức lại Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Hà Nội trên cơ sở hợp nhất Quỹ Đầu tư phát triển Thành phố, Quỹ Phát triển đất Thành phố, Quỹ Bảo vệ môi trường trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường. Hoàn thành sắp xếp các đơn vị sự nghiệp cấp huyện. Sáp nhập các đơn vị Trung tâm Văn hóa, Nhà Văn hóa, Trung tâm Thể thao và Đài truyền thanh huyện thành Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao. Sáp nhập các Trung tâm phát triển cụm công nghiệp vào Ban Quản lý dự án. Sáp nhập 04 Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng 04 quận Trung tâm. Sáp nhập Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng và Chi nhánh phát triển quỹ đất thành Trung tâm phát triển quỹ đất trực thuộc UBND cấp huyện quản lý. Sáp nhập Trung tâm sát hạch để cấp phép lái xe trực thuộc Sở Giao thông vận tải vào Tổng Công ty Vận tải Hà Nội. Chuyển 05 trường Trung cấp chuyên nghiệp và chức năng quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp từ Sở Giáo dục và đào tạo sang Sở Lao động - Thương binh và xã hội quản lý theo quy định của Luật Giáo dục nghề nghiệp.

Ông Sáng cho biết, hiện còn 2 phương án sắp xếp tổ chức bộ máy đang triển khai. Theo đó, đố với việc chuyển Đội Thanh tra xây dựng quận, huyện, thị xã về UBND cấp huyện quản lý và đổi tên thành Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị, hiện nay UBND TP đang xây dựng Đề án thí điểm, phối hợp với Bộ ngành liên quan báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Thứ hai là về việc tổ chức lại bộ phận thường trực Ban Chỉ đạo GPMB TP thành Văn phòng Ban Chỉ đạo GPMB, hiện nay UBND TP đang triển khai sắp xếp, dự kiến hoàn thành trong tháng 12/2017. Trước mắt giao biên chế bằng số biên chế hiện có là 29, giảm 6 biên chế so với năm 2017 và sẽ kiện toàn, tinh giản theo mô hình tổ chức mới.

Về tinh giản biên chế, TP đã tinh giản được 1.267 biên chế, gồm 282 biên chế công chức, 668 biên chế viên chức do sắp xếp tổ chức bộ máy, 317 biên chế theo phương án chuyển đơn vị sự nghiệp sang công ty cổ phần. Thành phố cũng đã giải quyết 551 trường hợp nghỉ tinh giản theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP.

Về chuyển các đơn vị sự nghiệp sang cơ chế tự chủ và công ty cổ phần: Đã chuyển thêm được 05 đơn vị tự chủ kinh phí thường xuyên với 1.145 biên chế viên chức. Chuyển được 95 đơn vị sang tự chủ, với 6.635 biên chế viên chức.

Giảm chung hơn 7.000 biên chế nhưng tăng mạnh biên chế giáo dục, y tế

Về kế hoạch sử dụng biên chế năm 2018, ông Trần Huy Sáng cho biết, biên chế hành chính của TP là 10.661 biên chế, trong đó: Biên chế công chức: 8.891 biên chế, giảm 225 biên chế (giảm thêm tỷ lệ 1% so với năm 2017 theo Kết luận số 17-KL/TW ngày 11/9/2017 của Bộ Chính trị).

Đối với biên chế sự nghiệp, có 148.822 biên chế, trong đó biên chế viên chức là 127.933 biên chế, giảm 7.190 biên chế (5,3%) so với năm 2017.

Đối với một số lĩnh vực cụ thể, ông Sáng cho biết, tạm thời giữ nguyên như hiện nay đối với chỉ tiêu lao động hợp đồng định mức (giao cho lực lượng Thanh tra Xây dựng và Thanh tra giao thông) để đảm bảo có người thực hiện nhiệm vụ được giao;

Thành phố cũng thực hiện chủ trương tinh giản chỉ tiêu lao động hợp đồng, đặc biệt giảm chỉ tiêu lái xe tại các cơ quan hành chính được giao thí điểm khoán xe công.

Tuy nhiên, Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội Trần Huy Sáng cho biết, Hà Nội sẽ tăng viên chức cho lĩnh vực giáo dục, y tế là 1.816 biên chế (y tế 427, giáo dục 1.389) theo đúng định mức quy định tại các thông tư của Bộ Nội vụ và bộ chuyên ngành. 

Trong biên chế sự nghiệp, lao động theo định mức là 9.321 chỉ tiêu, cũng tăng 411 chỉ tiêu để bố trí đủ nhu cầu nhân viên nuôi dưỡng trong trường mần non theo định mức.

Cũng theo Giám đốc Sở Nội vụ, Hà Nội sẽ tăng cường thanh tra, kiểm tra về quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, chế độ chính sách cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan, đơn vị để thực hiện đúng quy định; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những thiếu sót, sai phạm trong quản lý biên chế.

Trong báo cáo thẩm tra, Ban Pháp chế, HĐND đề nghị UBND Thành phố tiếp tục xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra, thanh ra việc chấp hành kỷ luật công vụ, kỷ luật, kỷ cương hành chính và việc thực hiện Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các cơ quan thuộc Thành phố; yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm và không được tự ý ký hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn, kiên quyết chấm dứt theo Nghị quyết của HĐND Thành phố. Đối với những đơn vị cố tình không thực hiện, đề nghị xem xét kỷ luật theo quy định.

Xuân Hưng


Ý kiến bạn đọc