Các chiến sĩ nghĩa vụ ở Hòa Bình với điểm thi cao không tưởng

19:58, 14/08/2018
|

Các đối tượng là chiến sỹ nghĩa vụ công an, quân đội tại ngũ có mặt trong tất cả các danh sách thí sinh điểm từ 24 trở lên của tỉnh Hòa Bình. Trong đó, riêng khối C03 (toán, ngữ văn, lịch sử) chiếm tới gần một nửa.

Thống kê từ số liệu điểm thi tỉnh Hòa Bình của Thanh Niên cho thấy, ở khối C03, cả tỉnh Hòa Bình có 17 thí sinh có điểm thi từ 24 trở lên. Trong đó, số thí sinh là công an, quân đội tại ngũ có tới 8 trường hợp, chiếm gần một nửa.

Nếu tính các thí sinh mức điểm từ 21 trở lên ở khối thi C03, cả tỉnh Hòa Bình có 70 thí sinh thì số thí sinh là chiến sĩ nghĩa vụ chiếm tới 14.

Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh Hòa Bình, điểm thi của hơn 100 thí sinh là lính nghĩa vụ công an, quân đội tham dự kỳ thi THPT quốc gia 2018 /// Ảnh Quý Hiên
Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh Hòa Bình, điểm thi của hơn 100 thí sinh là lính nghĩa vụ công an, quân đội tham dự kỳ thi THPT quốc gia 2018 /// Ảnh Quý Hiên

Ở khối A01 (toán, vật lí, tiếng Anh), cả tỉnh Hòa Bình chỉ có 28 thí sinh có mức điểm từ 24 trở lên, trong đó có 6 thí sinh là chiến sĩ nghĩa vụ.

Ở khối thi A00 (toán, vật lí, hóa học), cả tỉnh Hòa Bình có 35 thí sinh có điểm từ 24 trở lên, trong đó có 2 thí sinh là chiến sĩ nghĩa vụ, với mức điểm lần lượt là 24,5 và 24,9.

Ở khối thi D01 (toán, ngữ văn, tiếng Anh), cả tỉnh Hòa Bình có 45 thí sinh từ 24 điểm trở lên, trong đó có 3 thí sinh là chiến sĩ nghĩa vụ. Đáng nói, trong đó có 2 thí sinh trên 25 điểm, trong khi cả tỉnh chỉ có 20 thí sinh đạt mức điểm này.

Đối tượng chiến sĩ nghĩa vụ đạt điểm cao tại tỉnh Hòa Bình chủ yếu sinh vào các năm 1996, 1997, tốt nghiệp THPT vào các năm 2014, 2015. Có những thí sinh sinh năm 1991, 1992, tốt nghiệp THPT từ năm 2009, 2010.

Hầu hết đậu vào các trường công an

Đáng chú ý, hầu hết các thí sinh đạt điểm cao này đều đã đậu Học viện An ninh nhân dân và Học viện Cảnh sát nhân dân.

Trong số 14 thí sinh có mức điểm từ 21 trở lên của khối thi C03 tại tỉnh Hòa Bình, có 13 thí sinh đậu vào 2 trường công an. Trong đó, có 3 thí sinh đậu vào Học viện An ninh nhân dân, 10 thí sinh đậu Học viện Cảnh sát nhân dân.

Ở khối A01, trong số 6 thí sinh lính nghĩa vụ đạt mức điểm từ 24 trở lên, có 5 thí sinh đậu Học viện Cảnh sát nhân dân, 1 thí sinh đậu Học viện Công an nhân dân.

Ở khối D01, trong số 3 thí sinh lính nghĩa vụ đạt mức điểm từ 24, có 1 thí sinh đậu Học viện An ninh nhân dân, 1 thí sinh đậu Học viện Cảnh sát nhân dân.

Thí sinh còn lại có mức điểm khối D01 (25.6) đã đỗ Học viện Cảnh sát, với điểm xét tuyển của khối thi C03, có mức điểm cao hơn là 26.1.

Đây cũng là trường hợp thí sinh khá đặc biệt khi đã tốt nghiệp THPT cách đây 3 năm (2015), nhưng điểm thi rất cao. Cụ thể, toán 8,6; ngữ văn 8; lịch sử 9,5 và tiếng Anh 9.

Theo thống kê, cả tỉnh Hòa Bình năm nay có hơn 200 thí sinh là chiến sĩ nghĩa vụ công an, quân đội dự thi kỳ thi THPT quốc gia 2018. Trong đó, các thí sinh chủ yếu tập trung tại điểm thi Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Hòa Bình, với hơn 100 thí sinh. Số thí sinh đạt mức điểm cao cũng chủ yếu là thí sinh thi tại điểm thi này.

Theo đó, có 3/8 thí sinh từ 24 điểm trở lên khối C03; 3/6 thí sinh từ 24 điểm trở lên của khối A01; 2 thí sinh từ 24 điểm trở lên của khối A00; và 2/3 thí sinh từ 24 điểm trở lên của khối D01 đều là thí sinh thi tại điểm thi này.

Theo một nguồn tin của Thanh Niên, các thí sinh chiến sĩ nghĩa vụ thi tại điểm thi Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Hòa Bình là chiến sĩ nghĩa vụ công an, thuộc đơn vị Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cảnh sát cơ động tỉnh Hòa Bình.

Điểm thi của thí sinh tự do nhiều bất thường

Điểm thi của một số thí sinh tự do (không phải chiến sĩ nghĩa vụ) tại Hòa Bình cũng cho thấy sự bất thường.

Với khối thi C03, ngoài 8 thí sinh là chiến sĩ nghĩa vụ, còn có 3 thí sinh tự do đạt mức điểm trên 24 điểm tại khối thi này. Cả 3 thí sinh này đều tốt nghiệp THPT cách đây 3 hoặc 4 năm, vào các năm 2014, 2015.

Đáng chú ý là cả 3 thí sinh này đều đỗ vào Học viện Cảnh sát nhân dân.

Ở khối thi A01, ngoài 6 thí sinh lính nghĩa vụ, còn có 2 thí sinh có mức điểm từ 24 trở lên. Trong đó, có một thí sinh tốt nghiệp THPT cách đây 4 năm (vào năm 2014), đạt mức điểm cao thứ 4 cả tỉnh ở khối thi này, với 27.90 điểm. Thí sinh này cũng đậu Học viện Cảnh sát nhân dân.

Ở khối D01, ngoài 3 thí sinh là chiến sĩ nghĩa vụ, còn có 2 thí sinh tự do, 1 tốt nghiệp THPT năm 2015, 1 tốt nghiệp năm 2017. Hai thí sinh này đạt mức điểm thi khối D01 lần lượt là 24,75 và 25.80. Cả 2 đều đậu Học viện cảnh sát nhân dân. Các đối tượng là chiến sĩ nghĩa vụ công an, quân đội tại ngũ có mặt trong tất cả các danh sách thí sinh điểm từ 24 trở lên của tỉnh Hòa Bình. Trong đó, riêng khối C03 (toán, ngữ văn, lịch sử) chiếm tới gần một nửa.

Thống kê từ số liệu điểm thi tỉnh Hòa Bình của Thanh Niên cho thấy, ở khối C03, cả tỉnh Hòa Bình có 17 thí sinh có điểm thi từ 24 trở lên. Trong đó, số thí sinh là công an, quân đội tại ngũ có tới 8 trường hợp, chiếm gần một nửa.

Nếu tính các thí sinh mức điểm từ 21 trở lên ở khối thi C03, cả tỉnh Hòa Bình có 70 thí sinh thì số thí sinh là chiến sĩ nghĩa vụ chiếm tới 14.

Ở khối A01 (toán, vật lí, tiếng Anh), cả tỉnh Hòa Bình chỉ có 28 thí sinh có mức điểm từ 24 trở lên, trong đó có 6 thí sinh là chiến sĩ nghĩa vụ.

Ở khối thi A00 (toán, vật lí, hóa học), cả tỉnh Hòa Bình có 35 thí sinh có điểm từ 24 trở lên, trong đó có 2 thí sinh là chiến sĩ nghĩa vụ, với mức điểm lần lượt là 24,5 và 24,9.

Ở khối thi D01 (toán, ngữ văn, tiếng Anh), cả tỉnh Hòa Bình có 45 thí sinh từ 24 điểm trở lên, trong đó có 3 thí sinh là chiến sĩ nghĩa vụ. Đáng nói, trong đó có 2 thí sinh trên 25 điểm, trong khi cả tỉnh chỉ có 20 thí sinh đạt mức điểm này.

Đối tượng chiến sĩ nghĩa vụ đạt điểm cao tại tỉnh Hòa Bình chủ yếu sinh vào các năm 1996, 1997, tốt nghiệp THPT vào các năm 2014, 2015. Có những thí sinh sinh năm 1991, 1992, tốt nghiệp THPT từ năm 2009, 2010.

Hầu hết đậu vào các trường công an

Đáng chú ý, hầu hết các thí sinh đạt điểm cao này đều đã đậu Học viện An ninh nhân dân và Học viện Cảnh sát nhân dân.

Trong số 14 thí sinh có mức điểm từ 21 trở lên của khối thi C03 tại tỉnh Hòa Bình, có 13 thí sinh đậu vào 2 trường công an. Trong đó, có 3 thí sinh đậu vào Học viện An ninh nhân dân, 10 thí sinh đậu Học viện Cảnh sát nhân dân.

Ở khối A01, trong số 6 thí sinh lính nghĩa vụ đạt mức điểm từ 24 trở lên, có 5 thí sinh đậu Học viện Cảnh sát nhân dân, 1 thí sinh đậu Học viện Công an nhân dân.

Ở khối D01, trong số 3 thí sinh lính nghĩa vụ đạt mức điểm từ 24, có 1 thí sinh đậu Học viện An ninh nhân dân, 1 thí sinh đậu Học viện Cảnh sát nhân dân.

Thí sinh còn lại có mức điểm khối D01 (25.6) đã đỗ Học viện Cảnh sát, với điểm xét tuyển của khối thi C03, có mức điểm cao hơn là 26.1.

Đây cũng là trường hợp thí sinh khá đặc biệt khi đã tốt nghiệp THPT cách đây 3 năm (2015), nhưng điểm thi rất cao. Cụ thể, toán 8,6; ngữ văn 8; lịch sử 9,5 và tiếng Anh 9.

Theo thống kê, cả tỉnh Hòa Bình năm nay có hơn 200 thí sinh là chiến sĩ nghĩa vụ công an, quân đội dự thi kỳ thi THPT quốc gia 2018. Trong đó, các thí sinh chủ yếu tập trung tại điểm thi Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Hòa Bình, với hơn 100 thí sinh. Số thí sinh đạt mức điểm cao cũng chủ yếu là thí sinh thi tại điểm thi này.

Theo đó, có 3/8 thí sinh từ 24 điểm trở lên khối C03; 3/6 thí sinh từ 24 điểm trở lên của khối A01; 2 thí sinh từ 24 điểm trở lên của khối A00; và 2/3 thí sinh từ 24 điểm trở lên của khối D01 đều là thí sinh thi tại điểm thi này.

Theo một nguồn tin của Thanh Niên, các thí sinh chiến sĩ nghĩa vụ thi tại điểm thi Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Hòa Bình là chiến sĩ nghĩa vụ công an, thuộc đơn vị Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cảnh sát cơ động tỉnh Hòa Bình.

Điểm thi của thí sinh tự do nhiều bất thường

Điểm thi của một số thí sinh tự do (không phải chiến sĩ nghĩa vụ) tại Hòa Bình cũng cho thấy sự bất thường.

Với khối thi C03, ngoài 8 thí sinh là chiến sĩ nghĩa vụ, còn có 3 thí sinh tự do đạt mức điểm trên 24 điểm tại khối thi này. Cả 3 thí sinh này đều tốt nghiệp THPT cách đây 3 hoặc 4 năm, vào các năm 2014, 2015.

Đáng chú ý là cả 3 thí sinh này đều đỗ vào Học viện Cảnh sát nhân dân.

Ở khối thi A01, ngoài 6 thí sinh lính nghĩa vụ, còn có 2 thí sinh có mức điểm từ 24 trở lên. Trong đó, có một thí sinh tốt nghiệp THPT cách đây 4 năm (vào năm 2014), đạt mức điểm cao thứ 4 cả tỉnh ở khối thi này, với 27.90 điểm. Thí sinh này cũng đậu Học viện Cảnh sát nhân dân.

Ở khối D01, ngoài 3 thí sinh là chiến sĩ nghĩa vụ, còn có 2 thí sinh tự do, 1 tốt nghiệp THPT năm 2015, 1 tốt nghiệp năm 2017. Hai thí sinh này đạt mức điểm thi khối D01 lần lượt là 24,75 và 25.80. Cả 2 đều đậu Học viện Cảnh sát nhân dân.

(theo Thanh niên)


Ý kiến bạn đọc