Ngày 17/10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội bàn về công tác nhân sự

16:14, 11/10/2018
|

 - Theo Chương trình Phiên họp thứ 28 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, dự kiến vào ngày 17/10 tới đây, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ dành thời gian cho ý kiến về công tác nhân sự để chuẩn bị cho Quốc hội bầu ngay trong tháng 11 này...

Nhân sự Chủ tịch nước

Theo thông báo chương trình dự kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phiên họp thứ 28 sẽ khai mạc vào sáng thứ hai, ngày 15/10/2018.

Trong ngày làm việc thứ nhất, các đại biểu sẽ cho ý kiến các báo cáo đánh giá tình hình kinh tế - xã hội năm 2018 và dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội năm 2019; Giữa kỳ thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế 5 năm 2016-2020; Giữa kỳ thực hiện Nghị quyết số 24/2016/QH13 về kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2016-2020; Giữa kỳ thực hiện Nghị quyết số 100/2015/QH13 phê duyệt chủ trương đầu tư các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020; Kết quả 3 năm thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

Chiều cùng ngày, các đại biểu tiếp tục cho ý kiến các báo cáo về kinh tế - xã hội, cơ cấu lại nền kinh tế, chương trình mục tiêu quốc gia, chính sách hỗ trợ vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng cho ý kiến các báo cáo về: Điều chỉnh kế hoạch đầu tư vốn trái phiếu Chính phủ năm 2018 giữa các bộ, địa phương; Đánh giá giữa kỳ thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020; Kết quả thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2018, dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2019; Kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước quốc gia 3 năm 2019 – 2021 (trong đó có đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch tài chính 5 năm giai đoạn 2016-2020).

Ngày làm việc thứ 2 của Phiên họp (thứ ba, ngày 16/10), buổi sáng, các đại biểu tiếp tục cho ý kiến các báo cáo về ngân sách nhà nước, kế hoạch tài chính quốc gia, kế hoạch đầu tư công trung hạn.

Sau đó, Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định việc thành lập thị trấn Tân Khai thuộc huyện Hớn Quản; thành lập phường Tiến Thành thuộc thị xã Đồng Xoài và thành phố Đồng Xoài thuộc tỉnh Bình Phước.

Buổi chiều, các đại biểu cho ý kiến về Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 30/2016/QH14 về thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam và việc ban hành Nghị quyết của Quốc hội về việc thực hiện cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam.

Cũng trong buổi chiều ngày làm việc thứ hai, các đại biểu sẽ cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 6 của Quốc hội.

Ngày làm việc thứ ba của Phiên họp (thứ tư, ngày 17/10), buổi sáng, các đại biểu cho ý kiến về các báo cáo về: Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi đến kỳ họp thứ 6 của Quốc hội; Giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 5 của Quốc hội; Kết quả tiếp công dân, tiếp nhận xử lý đơn thư của công dân và kết quả giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân gửi đến Quốc hội năm 2018.

Buổi chiều, các đại biểu cho ý kiến về việc trình Quốc hội phê chuẩn Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) cùng các văn kiện liên quan.

Chiều cùng ngày, các đại biểu cũng sẽ cho ý kiến về nguồn kinh phí còn lại của ngân sách trung ương năm 2017 (nếu có).

Trước đó, trong buổi sáng ngày 17, Ủy ban Thường vụ sẽ cho ý kiến về công tác nhân sự. 

Xuân Hưng


Ý kiến bạn đọc