Thay đổi nhân sự HĐND thành phố Hà Nội

10:23, 09/04/2019
|

 - Hôm nay (9/4), HĐND thành phố Hà Nội đã tổ chức kỳ họp bất thường để xem xét, thông qua một số nội dung quan trọng, trong đó có công tác nhân sự thuộc thẩm quyền HĐND Thành phố. 

nhân sự Hà Nội

Trong sáng nay, HĐND thành phố Hà Nội đã tiến hành miễn nhiệm với một số Trưởng, Phó ban chuyên trách, HĐND thành phố gồm:

Bà Phạm Thị Thanh Mai, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND thành phố Hà Nội được điều động về công tác tại Thị ủy Sơn Tây, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thị ủy, giữ chức vụ Bí thư Thị ủy Sơn Tây nhiệm kỳ 2015-2020;

Ông Trần Thế Cương, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội, HĐND Thành phố Hà Nội nhận cộng tác tại quận Bắc Từ Liêm, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Quận ủy Bắc Từ Liêm nhiệm kỳ 2015-2020, phụ trách công tác chính quyền; giới thiệu để HĐND quận Bắc Từ Liêm bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm nhiệm kỳ 2016-2021.

Ông Vũ Ngọc Anh, Phó trưởng Ban đô thị, HĐND Thành phố Hà Nội để tham gia ứng cử chức vụ Phó Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND Thành phố nhiệm kỳ 2016-2021.

Các đại biểu đã biểu quyết tán thành với tỷ lệ 100%.

Ngay sau đó, các đại biểu HĐND Thành phố đã kiện toàn các chức danh thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND thành phố nhiệm kỳ 2016-2021.

Sau khi nghe Thường trực HĐND thành phố giới thiệu các ông bà: Hồ Vân Nga, Phó Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND Thành phố giữ chức vụ Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND thành phố; Vũ Ngọc Anh, nguyên Phó Trưởng ban Đô thị, giữ chức vụ Phó trưởng ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND thành phố; Nguyễn Thanh Bình, Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu phát triển kinh tế xã hội Hà Nội, giữ chức vụ Trưởng Ban Văn hóa – Xã hội, HĐND Thành phố; Hoàng Thị Thúy Hằng, Ủy viên chuyên trách ban Pháp chế, HĐND Thành phố giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Đô thị, HĐND Thành phố các đại biểu đã thảo luận, ứng cử, đề cử và biểu quyết nhất trí chốt danh sách bầu cử vào chức vụ Trưởng, Phó các ban đã nêu trên.

Kết quả kiểm phiếu cho thấy cả 4 người được giới thiệu nói trên đều nhận được số phiếu bầu cao của các đại biểu.

Theo đó, bà Hồ Vân Nga, trúng cử chức vụ Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND Thành phố nhiệm kỳ 2016-2021; Ông Vũ Ngọc Anh trúng cử chức vụ Phó trưởng ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND Thành phố nhiệm kỳ 2016-2021; ông Nguyễn Thanh Bình, trúng cử chức vụ Trưởng Ban Văn hóa – Xã hội, HĐND Thành phố nhiệm kỳ 2016-2021; bà Hoàng Thị Thúy Hằng, trúng cử chức vụ Phó Trưởng Ban Đô thị, HĐND Thành phố, nhiệm kỳ 2016-2021.

Xuân Hưng


Ý kiến bạn đọc