Điểm chuẩn 2019 Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

13:51, 09/08/2019
|

- Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông vừa thông báo Điểm chuẩn trúng tuyển đợt 1 vào đại học hệ chính quy năm 2019 của Học viện.

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

Theo Công bố này, ở khu vực phía Bắc, điểm chuẩn cao nhất thuộc khoa Công nghệ thông tin lấy 24,10 điểm, tiếp theo là An toàn thông tin 23,35 điểm. Tất cả các khoa còn lại của phía Bắc đều có điểm chuẩn trên 21 điểm.

Trong khi đó, ở cơ sở phía Nam, điểm chuẩn cao nhất cũng thuộc khoa Công nghệ thông tin, nhưng chỉ với 22 điểm. Tiếp theo là khoa Marketing lấy 21,2 điểm. Có hai khoa lấy điểm thấp nhất là Kỹ thuật Điện tử viễn thông và Công nghệ KT Điện, điện tử chỉ lấy 17 điểm, ít hơn trên 4 điểm so với cơ sở phía Bắc.

Mức điểm công bố áp dụng cho học sinh phổ thông ở khu vực 3; mức điểm chênh lệch ưu tiên theo đối tượng là 1,0 điểm và theo khu vực là 0,25 điểm.

 

TT

Ngành đào tạo

Mã ngành

Điểm chuẩn trúng tuyển

Thứ tự nguyện vọng (TTNV) trúng tuyển khi bằng mức điểm trúng tuyển (*)

CƠ SỞ ĐÀO TẠO PHÍA BẮC (mã BVH)

1.

Kỹ thuật Điện tử viễn thông

7520207

21,95

TTNV <= 4

2.

Công nghệ KT Điện, điện tử

7510301

21,05

TTNV = 1

3.

Công nghệ thông tin

7480201

24,10

TTNV = 1

4.

An toàn thông tin

7480202

23,35

TTNV <= 3

5.

Công nghệ đa phương tiện

7329001

22,55

TTNV <= 2

6.

Truyền thông đa phương tiện

7320104

22,70

TTNV = 1

7.

Quản trị kinh doanh

7340101

21,65

TTNV = 1

8.

Marketing

7340115

22,35

TTNV <= 5

9.

Kế toán

7340301

21,35

TTNV<= 2

10

Thương mại điện tử

7340122

22,45

TTNV<= 2

CƠ SỞ ĐÀO TẠO PHÍA NAM (mã BVS)

1.

Kỹ thuật Điện tử viễn thông

7520207

17,00

TTNV <= 2

2.

Công nghệ KT Điện, điện tử

7510301

17,00

TTNV <= 4

3.

Công nghệ thông tin

7480201

22,00

TTNV <= 6

4.

An toàn thông tin

7480202

20,00

TTNV = 1

5.

Công nghệ đa phương tiện

7329001

21,00

TTNV <= 6

6.

Quản trị kinh doanh

7340101

19,70

TTNV <= 3

7.

Marketing

7340115

21,20

TTNV <= 6

8.

Kế toán

7340301

18,00

TTNV <= 12

 

 PV


Ý kiến bạn đọc