Đề xuất phát triển du lịch sinh thái tại vườn quốc gia, khu bảo tồn

08:17, 14/09/2019
|

 - Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nghiên cứu, đề xuất quy định để triển khai, phát triển hoạt động du lịch sinh thái tại các vườn quốc gia, khu bảo tồn tự nhiên.

Trước đó, báo chí đưa tin, phát triển hoạt động du lịch sinh thái, nâng cao khả năng tự chủ tài chính của các vườn quốc gia, khu bảo tồn tự nhiên là đúng hướng. Các cơ quan quản lý nhà nước cần có quy định cụ thể, chi tiết để làm cơ sở triển khai hoạt động du lịch sinh thái tại các vườn quốc gia, khu bảo tồn tự nhiên; nghiên cứu chính sách cho thuê môi trường rừng kinh doanh du lịch sinh thái gắn với cơ chế kiểm tra, giám sát chặt chẽ.

Về việc này, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo chức năng, nhiệm vụ được giao nghiên cứu, đề xuất.

Du lịch vườn quốc gia
Du lịch vườn quốc gia

Nghiên cứu giải pháp phù hợp phát triển du lịch vùng đồng bằng sông Cửu Long

Cũng liên quan đến vấn đề du lịch, Thủ tướng giao các Bộ, ngành liên quan nghiên cứu thông tin để có giải pháp phù hợp phát triển ngành du lịch vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Theo đó, báo chí đưa tin, vấn đề của du lịch đồng bằng sông Cửu Long là mỗi tỉnh, thành chưa được làm nổi bật lên nét đặc sắc của từng sản phẩm; Cơ quan quản lý nhà nước chưa làm tốt công tác xúc tiến để biến những thứ na ná giống nhau thành từng sản phẩm đặc trưng. Sự khác biệt còn phụ thuộc vào mức độ quan tâm, đầu tư cho du lịch; tài nguyên du lịch nếu được đầu tư thành sản phẩm nhân tạo có tính trải nghiệm cao sẽ khác biệt. Nếu có nhiều sản phẩm trải nghiệm, du khách sẽ quay lại nhiều hơn.

Về việc này, Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo chức năng, nhiệm vụ được giao phối hợp với UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong vùng đồng bằng sông Cửu Long nghiên cứu để có giải pháp phù hợp.

PV