Học bổng Niềm Tin Việt tiếp sức tinh thần hiếu học cho các học sinh Quảng Bình