http://vnmedia.vn/dan-sinh/doi-song/v3.txt
Đời sống

Cháy nhà phố cổ Hà Nội, một người tử vong