Từ 15/7, Tp. Hồ Chí Minh đưa vào hoạt động phố đi bộ Bùi Viện