Cười nghiêng ngả với bài văn tả “bác hàng xóm” của học sinh lớp 4