Bộ trưởng hứa tìm việc làm ngoài ngành cho sinh viên sư phạm thất nghiệp