Xử lý nghiêm nếu phát hiện xăng dầu có tạp chất

15:22, 05/01/2012
|

Trước thực trạng một số địa phương đã xuất hiện xăng có hàm lượng nước, các chất khác như Methanol tiềm ẩn khả năng gây mất an toàn, không quy định trong QCVN1:2009/BKHCN, ngày 4/1/2012, Thanh tra Bộ Khoa học và Công nghệ đã có văn bản số 03/TTra-P3, hướng dẫn Thanh tra các Sở Khoa học và Công nghệ các tỉnh, thành phố trong cả nước về nghiệp vụ xử lý vi phạm hành chính đối với các trường hợp nêu trên.
 
Theo đó, để xử lý các trường hợp xăng do Tổng đại lý, đại lý, cửa hàng, trạm bán lẻ xăng dầu cung cấp ra thị trường có hàm lượng nước, các chất khác như Methanol tiềm ẩn khả năng gây mất an toàn, không quy định trong QCVN1:2009/BKHCN, nếu phát hiện thì cơ quan, người có thẩm quyền cần phải xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân có hồ sơ chất lượng sản phẩm, trong hồ sơ có công bố tiêu chuẩn áp dụng của doanh nghiệp, trong tiêu chuẩn đã công bố áp dụng có quy định chỉ tiêu hàm lượng nước, các chất khác như Methanol.
 
Tổ chức, cá nhân có thông báo chấp thuận bằng văn bản của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc đăng ký sử dụng phụ gia, khi kiểm tra nếu phát hiện có hàm lượng nước, các chất khác như Methanol không phù hợp tiêu chuẩn đã công bố áp dụng, phải áp dụng điểm a, khoản 4, điều 17 Nghị định 54/2009/NĐ-CP ngày 5/6/2009 của Chính phủ, quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu, chuẩn đo lường và chất lượng sản phẩm hàng hóa để xử phạt.
 
Trường hợp tổ chức, cá nhân có hồ sơ chất lượng sản phẩm, khi kiểm tra nếu phát hiện chỉ tiêu hàm lượng nước, các chất khác như Methanol có trong tiêu chuẩn đã công bố áp dụng, nhưng không có thông báo chấp thuận bằng văn bản của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc đăng ký sử dụng phụ gia, các chỉ tiêu khác khi kiểm tra thấy phù hợp QCVN1:2009/BKHVN thì áp dụng điểm b, khoản 3, điều 21 Nghị định 06/2008/NĐ-CP ngày 16/1/2008 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại để xử phạt (hành vi không thực hiện hoặc thực hiện không đúng, không đầy đủ các điều kiện kinh doanh hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện theo quy định).
 
Nếu tổ chức, cá nhân có hồ sơ chất lượng sản phẩm, khi kiểm tra nếu phát hiện chỉ tiêu hàm lượng nước, các chất khác như Methanol không có trong tiêu chuẩn đã công bố áp dụng, không có thông báo chấp thuận bằng văn bản của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc đăng ký sử dụng phụ gia, kiểm tra các chỉ tiêu khác thấy không phù hợp QCVN1:2009/BKHCN hoặc trong tiêu chuẩn đã công bố thì cơ quan, người có thẩm quyền xử phạt áp dụng quy định tại khoản 5, điều 17, Nghị định 54/2009/NĐ-CP để xử phạt (hành vi bán hàng hóa có chất lượng không phù hợp quy chuẩn kỹ thuật tương ứng đã công bố hoặc đã được chứng nhận) hoặc áp dụng quy định tại khoản 3, điều 17 Nghị định 54/2009/NĐ-CP để xử phạt (hành vi bán hàng hóa có chất lượng không phù hợp với tiêu chuẩn đã công bố áp dụng).

Nhằm tăng cường trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, khi nhận được phản ánh về chất lượng xăng dầu sử dụng phụ gia không thông dụng có thể không đảm bảo an toàn, sức khỏe, môi trường, gây hư hỏng động cơ, linh kiện..., các đơn vị cần yêu cầu doanh nghiệp phải dừng ngay việc cung cấp, nghiên cứu lập phương án xử lý thích hợp và báo cáo Bộ Khoa học và Công nghệ (Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng) và Bộ Công Thương để phối hợp xử lý.

Việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hoá thực hiện theo nguyên tắc quy định tại Điều 3 Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính quy định: Mức phạt tiền tối đa đối với hành vi vi phạm quy định trong Nghị định 54 là 30.000.000 đồng (ba mươi triệu).

Theo Nghị định này, khi phát hiện tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm hành chính về tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hoá, người có thẩm quyền xử phạt được quy định tại Điều 29, Điều 30 và Điều 31 của Nghị định 54 phải ra lệnh đình chỉ ngay hành vi vi phạm và xử phạt theo quy định.


(Tổng hợp)

Ý kiến bạn đọc