Điều chỉnh giá vé thăm quan Bảo tàng Dân tộc học

08:21, 31/12/2012
|

(VnMedia)- Bộ Tài chính vừa ban hành dự thảo Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan Bảo tàng Văn hoá các dân tộc Việt Nam.

Theo đó, tổ chức, cá nhân tham quan Bảo tàng Văn hoá các dân tộc Việt Nam phải nộp phí tham quan theo quy định. Cụ thể: Đối với người lớn: 20.000 đồng/người/lượt; Đối với sinh viên, học sinh (học viên) trong các trường trung cấp, trường dạy nghề:: 10.000 đồng/người/lượt; Đối với trẻ em, học sinh trong các cơ sở giáo dục phổ thông: 7.000 đồng/người/lượt; Trẻ em là người dưới mười sáu tuổi. Trường hợp khó xác định là người dưới mười sáu tuổi thì chỉ cần có bất kỳ giấy tờ nào chứng minh được là người dưới mười sáu tuổi như: giấy khai sinh, thẻ học sinh; Học sinh, sinh viên là người có thẻ học sinh, sinh viên do các nhà trường thuộc hệ thống giáo dục quốc dân ở Việt Nam cấp.

Các đối tượng được giảm phí gồm:

Giảm 50% mức phí tham quan Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam đối với các trường hợp sau: 
Các đối tượng được hưởng chính sách ưu đãi hưởng thụ văn hoá quy định tại Điều 2 Quyết định số 170/2003/QĐ-TTg ngày 14/8/2003 của Thủ tướng Chính phủ về “Chính sách ưu đãi hưởng thụ văn hóa”. Trường hợp khó xác định là đối tượng được hưởng chính sách ưu đãi hưởng thụ văn hoá quy định tại Điều 2 Quyết định số 170/2003/QĐ-TTg thì chỉ cần có giấy xác nhận của Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi đối tượng cư trú;

Người cao tuổi theo quy định tại Nghị định số 06/2011/NĐ-CP ngày 14/01/2011 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người cao tuổi;

Người khuyết tật nặng theo quy định tại khoản 2 Điều 11 Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10/4/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người khuyết tật.

Trường hợp người vừa thuộc diện hưởng chính sách ưu đãi hưởng thụ văn hoá vừa thuộc diện người cao tuổi hoặc người khuyết tật nặng quy định tại khoản 3 Điều này thì chỉ được giảm 50% mức phí tham quan Bảo tàng Văn hoá các dân tộc Việt Nam.

Thông tư cũng quy định không thu phí tham quan Bảo tàng Văn hoá các dân tộc Việt Nam đối với các trường hợp sau: Trẻ em dưới 6 tuổi; Khách tham quan là người khuyết tật đặc biệt nặng theo quy định tại khoản 1 Điều 11 Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10/4/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người khuyết tật. 

Về vấn đề quản lý và sử dụng phí thu được, Thông tư quy định rõ:

Phí tham quan Bảo tàng Văn hoá các dân tộc Việt Nam là khoản thu thuộc ngân sách nhà nước được quản lý, sử dụng như sau: Cơ quan thu phí được trích 90% số tiền phí thu được để trang trải cho việc thu phí theo quy định; Số tiền phí còn lại (10%), cơ quan thu phí nộp vào ngân sách nhà nước theo chương, mục của Mục lục ngân sách nhà nước hiện hành; Các nội dung khác liên quan đến việc thu, nộp, quản lý, sử dụng, công khai chế độ thu phí không hướng dẫn tại Thông tư này được thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí và lệ phí, Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25/5/2006 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 và Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế, hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 và Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ.


Báo Điện tử VnMedia

Ý kiến bạn đọc