Kiểm tra quá trình xây dựng đường cao tốc ô tô

11:34' 22/02/2013 (GMT+7)
|

(VnMedia)Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Giao thông vận tải tăng cường công tác quản lý quy hoạch đường ô tô cao tốc; kiểm tra, kiểm soát quá trình triển khai xây dựng, xử lý nghiêm các trường hợp thực hiện không đúng các quy định làm giảm chất lượng, tăng chi phí không hợp lý, dự án bị kéo dài tiến độ gây lãng phí vốn đầu tư.

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải vừa yêu cầu Bộ Giao thông vận tải xây dựng hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật về phát triển và quản lý khai thác đường ô tô cao tốc; hoàn chỉnh tiêu chuẩn thiết kế đường ô tô cao tốc cho phù hợp, đảm bảo các yếu tố kinh tế - kỹ thuật, nâng cao hiệu quả dự án đầu tư xây dựng đường ô tô cao tốc.

Đồng thời, quản lý chặt chẽ chất lượng khâu lập dự án (báo cáo nghiên cứu khả thi), các giải pháp thiết kế khi đầu tư xây dựng đường cao tốc (trong đó đặc biệt lưu ý việc xác định cấp đường ô tô cao tốc) phải phù hợp với các vùng địa hình, địa chất, thủy văn.

 Ảnh minh họa

 Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải vừa yêu cầu Bộ Giao thông kiểm tra quá trình xây dựng các đường cao tốc ô tô.

Phó Thủ tướng lưu ý, khi triển khai các dự án, gói thầu xây dựng đường ô tô cao tốc, công tác giải phóng mặt bằng phải được thực hiện đúng kế hoạch, phải có đủ nguồn vốn bảo đảm tiến độ xây dựng công trình như phê duyệt trong dự án mới triển khai thi công. Tăng cường áp dụng các công nghệ mới, vật liệu mới, sử dụng các giải pháp kỹ thuật tiết kiệm, hợp lý trong quản lý - xây dựng - khai thác đường ô tô cao tốc.

Cùng với đó, phải có chính sách phát triển nguồn nhân lực, mở rộng các hình thức đào tạo trong và ngoài nước về quản lý - xây dựng - khai thác đường ô tô cao tốc nhằm nâng cao năng lực của các chủ thể tham gia như chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án, tư vấn, nhà thầu.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Xây dựng phải chủ trì, phối hợp với Bộ Giao thông vận tải tổ chức xây dựng và công bố suất đầu tư xây dựng đường cao tốc ở Việt Nam để phục vụ công tác quản lý đầu tư xây dựng đường ô tô cao tốc hiệu quả.


Vạn Xuân