Nghiên cứu điều chỉnh địa giới hành chính ở 9 tỉnh

12:54' 09/08/2014 (GMT+7)
|

(VnMedia) - Thủ tướng Chính phủ vừa đồng ý về chủ trương việc xây dựng Đề án của Chính phủ điều chỉnh tăng đơn vị hành chính ở một loạt tỉnh như Cà Mau, Trà Vinh, Hậu Giang, Bình Phước, Cao Bằng, Quảng Ninh, Kon Tum, Hà Tĩnh, Kiên Giang.


Ảnh minh họa

Nghiên cứu điều chỉnh địa giới hành chính xã đảo Thổ Châu, huyện Phú Quốc để thành lập huyện Thổ Châu

 

Nội dung của đề án sẽ bao gồm việc điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập thị xã Sông Đốc và các phường thuộc thị xã Sông Đốc, đồng thời thành lập thị xã Năm Căn và các phường thuộc thị xã Năm Căn, tỉnh Cà Mau.

 

Ngoài ra, sẽ điều chỉnh địa giới hành chính huyện Duyên Hải để thành lập thị xã Duyên Hải và các phường thuộc thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh.

 

Tại tỉnh Hậu Giang, điều chỉnh địa giới hành chính huyện Long Mỹ để thành lập thị xã Long Mỹ và 4 phường trực thuộc.

 

Tại tỉnh Bình Phước, điều chỉnh địa giới hành chính huyện Bù Gia Mập để thành lập huyện Phú Riềng.

 

Đối với chủ trương điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập: 2 xã mới Thanh Xuân và Kim Ngọc thuộc huyện Thông Nông, tỉnh Cao Bằng; xã Đảo Trần thuộc huyện Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh; 2 xã Đắk Ôn và Đắk Non thuộc huyện Đăk Glei và thị trấn Măng Đen thuộc huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum đã bảo đảm quy hoạch nhưng còn thiếu nhiều tiêu chí.

 

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Nội vụ phối hợp với UBND các tỉnh Cao Bằng, Quảng Ninh, Kon Tum khi xây dựng Đề án của Chính phủ cần phân tích, đánh giá, làm rõ tính chất đặc thù về địa bàn an ninh quốc phòng, bảo đảm chủ quyền biên giới lãnh thổ và phương hướng bảo đảm hoàn thành các tiêu chí còn thiếu.

 

Tại tỉnh Hà Tĩnh, liên quan đến việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Kỳ Anh để thành lập thị xã mới và thành lập 8 phường thuộc thị xã (mới), hiện tỉnh Hà Tĩnh còn thiếu nhiều tiêu chí theo quy định hiện hành và còn có ý kiến chưa đồng thuận trong nhân dân nên Thủ tướng Chính phủ chưa đồng ý về chủ trương. Vì vậy, Thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Bộ Nội vụ, các Bộ, ngành liên quan có kế hoạch khắc phục, hoàn thành các tiêu chí còn thiếu và tạo sự đồng thuận trong nhân dân; báo cáo Bộ Nội vụ để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, cho ý kiến.

 

Đối với tỉnh Kiên Giang, Thủ tướng Chính phủ cũng giao Bộ Nội vụ phối hợp với UBND tỉnh và các Bộ, ngành liên quan căn cứ vào các quy định hiện hành và tính chất đặc thù của địa phương nghiên cứu, đề xuất việc điều chỉnh địa giới hành chính xã đảo Thổ Châu, huyện Phú Quốc để thành lập huyện Thổ Châu; điều chỉnh địa giới hành chính huyện Hòn Đất để thành lập thêm 1 huyện mới; báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, cho ý kiến.

 

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu, nội dung đề án phải đảm bảo tính chất đặc thù; đánh giá tác động về các mặt như tổ chức, cán bộ, đầu tư hạ tầng, đất đai, môi trường… khi điều chỉnh địa giới tăng đơn vị hành chính và các giải pháp khắc phục.


Mỹ Hạnh