Hà Nội sẽ giảm biên chế ít nhất 10%

18:28, 14/08/2015
|

(VnMedia) - Hà Nội sẽ giảm biên chế ít nhất 10% trong giai đoạn từ nay đến năm 2021, theo kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định của chính phủ về tinh giản biên chế.

>>
6 giải pháp tinh giản biên chế không "đánh trống bỏ dùi"
>> 12 trường hợp bị tinh giản biên chế

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch triển khai Nghị định 108 của Chính phủ, qua đó sắp xếp lại tổ chức bộ máy các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do thành phố làm chủ sở hữu.
 
Kế hoạch trên nhằm mục đích cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, tinh gọn bộ máy và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao, nhằm mục đích góp phần cải cách chế độ công vụ, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.
 
Hà Nội cũng đặt mục tiêu nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong việc phục vụ nhân dân và thực hiện cải cách chính sách tiền lương.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa


UBND thành phố Hà Nội yêu cầu các đơn vị thực hiện chính sách tinh giản biên chế phải dựa trên cơ sở rà soát, sắp xếp lại tổ chức bộ máy và phân loại, đánh giá cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng không xác định thời hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.
 
Việc thực hiện tinh giản biên chế phải công khai, dân chủ, đúng quy định của pháp luật. UBND TP Hà Nội cũng lưu ý việc chi trả chế độ, chính sách cho đối tượng được tinh giản biên chế phải đảm bảo kịp thời, đầy đủ, đúng đối tượng. Người đứng đầu phải chịu trách nhiệm kết quả kinh giản biên chế của đơn vị mình.
 
Để thực hiện kế hoạch trên, UBND TP Hà Nội yêu cầu các sở ngành, quận huyện xây dựng đề án tinh giản biên chế xong trước ngày 15/10. Nội dung đề án phải xác định được tỷ lệ tinh giản biên chế từ nay đến năm 2021 đạt tối thiểu 10%.
 
Sau khi đề án tinh giản biên chế của các sở ngành, quận huyện được UBND TP Hà Nội phê duyệt, hàng năm các đơn vị có trách nhiệm lập danh sách đối tượng tinh giản biên chế và dự đoán kinh phí thực hiện theo định kỳ 2 lần/năm. Riêng năm 2015, các đơn vị thực hiện vào tháng 10 và gửi Sở Nội vụ, Tài chính thẩm định trình Chủ tịch UBND TP xem xét, phê duyệt.


Xuân Hưng

Ý kiến bạn đọc