Số ca mắc sốt xuất huyết đột ngột giảm trên cả nước