Sữa học đường TP.HCM đã bắt đầu ‘vào nhịp’ chỉ sau 2 tuần triển khai