http://vnmedia.vn/dan-sinh/y-te/v3.txt
Y tế

Sản phụ mất con vì bị "cấp nhầm" thuốc dưỡng thai thành thuốc phá thai