Vụ gian lận tại Xanh Pôn: "Cần xét nghiệm lại những người nhận kết quả âm tính"