Hà Nội không còn người tiếp xúc gần với bệnh nhân nCoV phải giám sát y tế