http://vnmedia.vn/du-lich/v3.txt
Du lịch

3 triệu đồng một giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế