http://vnmedia.vn/du-lich/201705/dieu-chinh-gia-dich-vu-qua-cang-khach-quoc-te-tuan-chau-566299/v3.txt
​Điều chỉnh giá dịch vụ qua cảng khách quốc tế Tuần Châu

​Điều chỉnh giá dịch vụ qua cảng khách quốc tế Tuần Châu

13:48' 05/05/2017 (GMT+7)
|

(VnMedia)- UBND tỉnh Quảng Ninh vừa có văn bản số 2918/UBND-TM3 về việc điều chỉnh giá dịch vụ sử dụng cầu bến, phao neo đối với hành khách qua Cảng tàu khách quốc tế Tuần Châu.

Theo đó, UBND tỉnh đồng ý với đề xuất mức giá dịch vụ khai thác sử dụng cầu bến, phao neo đối với hành khách qua Cảng tàu khách quốc tế Tuần Châu là 40.000đồng/người/lượt khứ hồi (gồm lượt vào và lượt rời); 20.000 đồng/người/lượt (lượt vào hoặc lượt rời). Các trường hợp miễn, giảm giá dịch vụ hành khách thực hiện theo cùng quy định miễn giảm phí tham quan Vịnh Hạ Long, Vịnh Bái Tử Long.

UBND tỉnh yêu cầu Sở Tài chính, Công ty TNHH Âu Lạc Quảng Ninh niêm yết, thông báo rộng rãi, công khai mức thu trên các phương tiện thông tin đại chúng và tại cảng khách quốc tế Tuần Châu trong thời gian liên tục 20 ngày trước thời điểm triển khai thực hiện thu.

UBND tỉnh giao UBND TP Hạ Long chỉ đạo BQL Vịnh phối hợp với Công ty TNHH Âu Lạc Quảng Ninh thống nhất phương án quản lý việc thu nộp phí tham quan Vịnh và tiền dịch vụ hành khách qua Cảng đã được cơ quan thuế nhất trí mẫu biên lai theo hình thức tích hợp trong một loại vé đảm bảo thuận lợi cho khách tham quan du lịch Vịnh Hạ Long, Vịnh Bái Tử Long, triển khai cùng thời điểm với thời điểm điều chỉnh mức giá dịch vụ hành khách qua cảng. Đồng thời thông báo công khai, rộng rãi việc tích hợp phí tham quan Vịnh và tiền dịch vụ hành khách qua cảng trong một loại vé trên các phương tiện thông tin đại chúng để nhân dân và du khách biết và nắm rõ.

Nhật Lâm