Lượng khách du lịch tại nhiều địa phương tăng cao

08:18, 02/06/2017
|

(VnMedia)- Theo báo cáo của các Sở Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, lượng khách và tổng thu từ khách du lịch trong tháng 05 tại một số địa phương có tốc độ tăng trưởng cao so với cùng kỳ năm trước. 

Ảnh minh họa từ internet.
Ảnh minh họa từ internet.

Theo đó Hà Nội đón 1.651.306 lượt khách (tăng 7% so với cùng kỳ năm 2016); trong đó, khách quốc tế đạt 294.000 lượt (tăng 10% so với cùng kỳ năm 2016), khách nội địa đạt 1.357.306 lượt (tăng 6% so với cùng kỳ năm 2016); tổng thu từ khách du lịch đạt 4,894 tỷ đồng (tăng 12% so với cùng kỳ năm 2016).

Thành phố Hồ Chí Minh đón 391.734 lượt khách quốc tế (tăng 11,94% so với cùng kỳ năm 2016); tổng thu từ khách du lịch đạt 9.023 tỷ đồng (tăng 5% so với cùng kỳ năm 2016);

Thanh Hóa đón 991.500 lượt khách (tăng 7,2% so với cùng kỳ năm 2016); trong đó, khách quốc tế đạt 17.800 lượt (tăng 18,7% so với cùng kỳ năm 2016); tổng thu từ khách du lịch đạt 1.269 tỷ đồng (tăng 14,3% so với cùng kỳ năm 2016);

Đà Nẵng đón 612.922 lượt khách (tăng 46,8% so với cùng kỳ năm 2016);

Quảng Ninh đón 548.000 (tăng 12% so với cùng kỳ năm 2016); trong đó, khách quốc tế đạt 275.000 lượt (tăng 8% so với cùng kỳ năm 2016); tổng thu từ khách du lịch đạt 1.080 tỷ đồng (tăng 23% so với cùng kỳ năm 2016);

Nghệ An đón 530.000 lượt khách (tăng 56% so với cùng kỳ năm 2016); tổng thu từ khách du lịch đạt 150 tỷ đồng (tăng 57% so với cùng kỳ năm 2016);

Kiên Giang đón 495.743 lượt khách (tăng 3,6% so với cùng kỳ năm 2016); trong đó, khách quốc tế đạt 33,331 lượt (tăng 13,3% so với cùng kỳ năm 2016); tổng thu từ khách du lịch đạt 421 tỷ đồng;

Lào Cai đón 349.050 lượt khách; trong đó: khách quốc tế đạt 65.230 lượt (tăng 26,5% so với cùng kỳ năm 2016), khách nội địa đạt 283.820 lượt; tổng thu từ khách du lịch đạt 985, 552 tỷ đồng (tăng 15,9% so với cùng kỳ năm 2016);

Bình Thuận đón 380.000 lượt khách (tăng 10% so với cùng kỳ năm 2016); trong đó, khách quốc tế đạt 41.000 lượt (tăng 2,5% so với cùng kỳ năm 2016); tổng thu từ khách du lịch đạt 803, 544 tỷ đồng (tăng 20% so với cùng kỳ năm 2016);

Quảng Trị đón 155.000 lượt khách (tăng 2,7% so với cùng kỳ năm 2016); trong đó, khách quốc tế đạt 4.400 lượt; khách nội địa đạt 43.800 lượt; tổng thu từ khách du lịch đạt 125 tỷ đồng;

Bến Tre đón 116.825 lượt khách (tăng 10% so với cùng kỳ năm 2016);  trong đó, khách quốc tế đạt 49.830 lượt (tăng 10% so với cùng kỳ năm 2016); khách nội địa đạt 66.995 lượt (tăng 11% so với cùng kỳ năm 2016); tổng thu từ khách du lịch đạt 97,769 tỷ đồng (tăng 20% so với cùng kỳ năm 2016);

Quảng Ngãi đón 82.000 lượt khách (tăng 3% so với cùng kỳ năm 2016); trong đó: khách quốc tế đạt 8.000 lượt (tăng 7% so với cùng kỳ năm 2016); tổng thu từ khách du lịch đạt 72 tỷ đồng (tăng 2% so với cùng kỳ năm 2016)…

Trúc Dân


Ý kiến bạn đọc