Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình: Phấn đấu năm 2017 thu hút khách quốc tế tăng hơn 30%