(Infographic)- Bệ đỡ hoàn hảo cho du lịch Việt Nam

06:36, 05/02/2019
|

- Ngành du lịch Việt Nam năm 2019 được kỳ vọng sẽ có những bước phát triển vượt bậc nhờ những dấu ấn đặc biệt mà ngành này đạt được trong năm 2018. Sự lạc quan này là nhờ những bệ đỡ hoàn hảo cho du lịch thời gian vừa qua!

Lam Nguyên (Đồ họa: Ngọc Hoa)