Giá vàng trong nước tiếp tục tăng mạnh ngày đầu tuần