http://vnmedia.vn/kinh-te/v3.txt
Kinh tế

Tăng trưởng kinh tế Việt Nam vẫn đối mặt với nhiều thách thức

   
  Thông tin thời tiết
  25°9° - 18°Trời đẹp
  • 19/12

   9° - 21°

  • 20/12

   9° - 21°

  • 21/12

   9° - 21°

  • 22/12

   13° - 21°