Triển vọng tích cực về tiền gửi VND của gần 10 ngân hàng thương mại

06:46, 14/05/2017
|

(VnMedia) - Thông cáo của Tổ chức xếp hạng tín nhiệm Moody’s cho biết, triển vọng đối với tiền gửi bằng nội tệ, chỉ tiêu nhà phát hành bằng nội tệ và ngoại tệ của 8 ngân hàng thương mại cũng đã được thay đổi từ Ổn định lên mức Tích cực.

Theo thông cáo báo chí của Tổ chức xếp hạng tín nhiệm Moody's Investors Service (Moody’s), ngày 3/5/2017, Moody's đã thông báo xếp hạng tiền gửi dài hạn và ngắn hạn, xếp hạng nhà phát hành và nợ phải ưu tiên trả ngay của 8 ngân hàng thương mại (NHTM) của Việt Nam - quốc gia đang được Moody’s xếp hạng tín nhiệm B1 Tích cực. Đồng thời, Moody’s cũng cho biết triển vọng đối với tiền gửi bằng nội tệ, chỉ tiêu nhà phát hành bằng nội tệ và ngoại tệ của các NHTM này cũng đã được thay đổi từ Ổn định lên mức Tích cực.

Kết quả xếp hạng này chịu ảnh hưởng từ việc Moody’s giữ nguyên xếp hạng nền kinh tế Việt Nam ở mức B1, đồng thời nâng triển vọng Việt Nam từ Ôn định lên Tích cực như đã thông báo ngày 28/4.

8 NHTM được đánh giá gồm: NHTM CP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), NHTM CP Công thương Việt Nam (Vietinbank), NHTM CP Đầu tư Việt Nam ( BIDV), NHTM CP An Bình, NHTM CP Á Châu (ACB), NHTM CP Quân đội (MB), NHTM CP Quốc tế (VIB) và NHTM CP Kỹ thương (Techcombank).

Cơ sở đánh giá xếp hạng

Kết quả xếp hạng của Moody ngày 3/5 đối với 8 NHTM được hỗ trợ bởi kết quả xếp hạng B1, Tích cực của nền kinh Việt Nam. Mức tín nhiệm nền kinh tế Việt Nam mạnh hơn là yếu tố cơ bản để Moody’s điều chỉnh xếp hạng về tiền gửi và yếu tố nhà phát hành của các NHTM Việt Nam vì tín nhiệm của quốc gia có tác động lớn tới đánh giá của Moody’s về khả năng trợ giúp của Chính phủ đối với các NHTM trong những thời điểm khó khăn.

Đồng thời, triển vọng kinh tế Việt Nam được tăng hạng từ Ổn định lên Tích cực còn được căn cứ vào những kỳ vọng của Moody’s, như: Dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) dồi dào, được tăng cường bởi cải cách kinh tế đang được tích cực thực hiện, sẽ tiếp tục đa dạng hóa nền kinh tế và thúc đẩy các hoạt động kinh tế so với các quốc gia có cùng mức xếp hạng tín nhiệm; Sự ổn định vĩ mô và môi trường bên ngoài sẽ tiếp tục được giữ vững; Kết quả tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ và môi trường vĩ mô ổn định sẽ giúp duy trì nợ Chính phủ ở mức hiện tại.

Yếu tố tác động tới việc tăng, giảm mức đánh giá

Nếu mức xếp hạng tín nhiệm B1 đối với Chính phủ Việt Nam được điều chỉnh tăng lên, Moody’s có thể tăng mức đánh giá tín nhiệm dài hạn đối với 8 NHTM nêu trên, bằng cách kết hợp xem xét các mức độ gia tăng về sự hỗ trợ của Chính phủ.

Xếp hạng tín nhiệm dài hạn của 8 NHTM này có thể bị giảm đi nếu chất lượng và số lượng tín dụng bị sụt giảm nghiêm trọng, và/hoặc Moody’s đánh giá sự hỗ trợ của Chính phủ đối với các NHTM bị suy yếu đi.

Kết quả đánh giá chi tiết của từng NHTM , cụ thể:

NHTM CP An Bình

- Đánh giá tín dụng cơ bản (BCAs), đánh giá tín dụng cơ bản điều chỉnh được xếp hạng mức b2, không thay đổi.

- Tiền gửi dài hạn bằng ngoại tệ được xếp hạng B2, triển vọng ổn định

- Tiền gửi dài hạn bằng nội tệ dài hạn được xếp hạng B2, triển vọng tích cực

- Đánh giá về nhà phát hành dài hạn bằng nội tệ và ngoại tệ được xếp hạng B2, triển vọng tích cực

- Đánh giá rủi ro tín dụng CR được xếp hạng B1(cr), không thay đổi

- Tiền gửi ngắn hạn bằng nội tệ và ngoại tệ được xếp hạng NP.

- Nhà phát hành ngắn hạn bằng bằng nội tệ và ngoại tệ mức NP.

- Đánh giá rủi ro tín dụng ngắn hạn được xếp hạng NP (cr), không thay đổi.

Triển vọng của ngân hàng được thay đổi từ mức Ổn định sang mức Ổn định (m).

ngân hàng
Ảnh minh họa

 

NHTM CP Châu Á

- Đánh giá tín dụng cơ bản (BCAs), đánh giá tín dụng cơ bản điều chỉnh được xếp hạng mức b2, không thay đổi.

- Tiền gửi dài hạn bằng ngoại tệ được xếp hạng B2, triển vọng ổn định

- Tiền gửi dài hạn bằng nội tệ được xếp hạng B2, triển vọng tích cực

- Đánh giá về nhà phát hành dài hạn bằng nội tệ và ngoại tệ được xếp hạng B2, triển vọng tích cực

- Đánh giá rủi ro tín dụng dài hạn được xếp hạng B1(cr), không thay đổi

- Tiền gửi ngắn hạn bằng nội tệ và ngoại tệ được xếp hạng NP.

- Nhà phát hành ngắn hạn bằng bằng nội tệ và ngoại tệ mức NP.

- Đánh giá rủi ro tín dụng ngắn hạn được xếp hạng NP (cr), không thay đổi.

Triển vọng của ngân hàng được thay đổi từ mức Ổn định sang mức Ổn định(m).

NHTM CP Đầu tư & Phát triển Việt Nam

- Đánh giá tín dụng cơ bản (BCAs), đánh giá tín dụng cơ bản điều chỉnh được xếp hạng mức CAA1, không thay đổi.

- Tiền gửi dài hạn bằng ngoại tệ được xếp hạng B2, triển vọng ổn định

- Tiền gửi dài hạn bằng nội tệ được xếp hạng B2, triển vọng tích cực

- Đánh giá về nhà phát hành dài hạn bằng nội tệ và ngoại tệ được xếp hạng B1, triển vọng tích cực

- Đánh giá rủi ro tín dụng dài hạn được xếp hạng B1(cr), không thay đổi

- Tiền gửi ngắn hạn bằng nội tệ và ngoại tệ được xếp hạng NP.

- Nhà phát hành ngắn hạn bằng bằng nội tệ và ngoại tệ mức NP.

- Đánh giá rủi ro tín dụng ngắn hạn được xếp hạng NP (cr), không thay đổi.

Triển vọng của ngân hàng được thay đổi từ mức Ổn định sang mức Ổn định(m).

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam

- Đánh giá tín dụng cơ bản (BCAs), đánh giá tín dụng cơ bản điều chỉnh được xếp hạng mức b2, đang tiếp tục theo dõi để nâng hạng.

- Tiền gửi dài hạn bằng ngoại tệ được xếp hạng B2, triển vọng ổn định

- Tiền gửi dài hạn bằng nội tệ được xếp hạng B1, triển vọng tích cực

- Đánh giá về nhà phát hành dài hạn bằng nội tệ và ngoại tệ được xếp hạng B1, triển vọng tích cực

- Đánh giá rủi ro tín dụng dài hạn được xếp hạng B1(cr), đang tiếp tục theo dõi để nâng hạng.

- Tiền gửi ngắn hạn bằng nội tệ và ngoại tệ được xếp hạng NP.

- Nhà phát hành ngắn hạn bằng bằng nội tệ và ngoại tệ mức NP.

- Đánh giá rủi ro tín dụng ngắn hạn được xếp hạng NP (cr), không thay đổi.

Triển vọng của ngân hàng được thay đổi từ mức Ổn định sang mức Ổn định(m).

Ngân hàng TMCP Quân đội

- Đánh giá tín dụng cơ bản (BCAs), đánh giá tín dụng cơ bản điều chỉnh được xếp hạng mức b2, không thay đổi.

- Tiền gửi dài hạn bằng ngoại tệ được xếp hạng B2, triển vọng ổn định

- Tiền gửi dài hạn bằng nội tệ được xếp hạng B2, triển vọng tích cực

- Đánh giá về nhà phát hành dài hạn bằng nội tệ và ngoại tệ được xếp hạng B2, triển vọng tích cực

- Đánh giá rủi ro tín dụng dài hạn được xếp hạng B1(cr), không thay đổi

- Tiền gửi ngắn hạn bằng nội tệ và ngoại tệ được xếp hạng NP.

- Nhà phát hành ngắn hạn bằng bằng nội tệ và ngoại tệ mức NP.

- Đánh giá rủi ro tín dụng ngắn hạn được xếp hạng NP (cr), không thay đổi.

Triển vọng của ngân hàng được thay đổi từ mức Ổn định sang mức Ổn định(m).

NHTM CP Quốc tế Việt Nam

- Đánh giá tín dụng cơ bản (BCAs), đánh giá tín dụng cơ bản điều chỉnh được xếp hạng mức b2, không thay đổi.

- Tiền gửi dài hạn bằng ngoại tệ được xếp hạng B2, triển vọng ổn định

- Tiền gửi dài hạn bằng nội tệ được xếp hạng B2, triển vọng tích cực

- Đánh giá về nhà phát hành dài hạn bằng nội tệ và ngoại tệ được xếp hạng B2, triển vọng tích cực

- Đánh giá rủi ro tín dụng dài hạn được xếp hạng B1(cr), không thay đổi

- Tiền gửi ngắn hạn bằng nội tệ và ngoại tệ được xếp hạng NP.

- Nhà phát hành ngắn hạn bằng bằng nội tệ và ngoại tệ mức NP.

- Đánh giá rủi ro tín dụng ngắn hạn được xếp hạng NP (cr), không thay đổi.

Triển vọng của ngân hàng được thay đổi từ mức Ổn định sang mức Ổn định(m).

NHTM CP Công thương Việt Nam

- Đánh giá tín dụng cơ bản (BCAs), đánh giá tín dụng cơ bản điều chỉnh được xếp hạng mức b2, không thay đổi.

- Tiền gửi dài hạn bằng ngoại tệ được xếp hạng B2, triển vọng ổn định

- Tiền gửi dài hạn bằng nội tệ được xếp hạng B1, triển vọng tích cực

- Đánh giá về nhà phát hành dài hạn bằng nội tệ và ngoại tệ được xếp hạng B1, triển vọng tích cực

- Đánh giá rủi ro tín dụng dài hạn được xếp hạng B1(cr), không thay đổi

- Tiền gửi ngắn hạn bằng nội tệ và ngoại tệ được xếp hạng NP.

- Nhà phát hành ngắn hạn bằng bằng nội tệ và ngoại tệ mức NP.

- Đánh giá rủi ro tín dụng ngắn hạn được xếp hạng NP (cr), không thay đổi.

Triển vọng của ngân hàng được thay đổi từ mức Ổn định sang mức Ổn định(m).

NHTM CP Kỹ thương Việt Nam

- Đánh giá tín dụng cơ bản (BCAs), đánh giá tín dụng cơ bản điều chỉnh được xếp hạng mức b2, không thay đổi.

- Tiền gửi dài hạn bằng ngoại tệ được xếp hạng B2, triển vọng ổn định

- Tiền gửi dài hạn bằng nội tệ được xếp hạng B2, triển vọng tích cực

- Đánh giá về nhà phát hành dài hạn bằng nội tệ và ngoại tệ được xếp hạng B2, triển vọng tích cực

- Đánh giá rủi ro tín dụng dài hạn được xếp hạng B1(cr), không thay đổi

- Tiền gửi ngắn hạn bằng nội tệ và ngoại tệ được xếp hạng NP.

- Nhà phát hành ngắn hạn bằng bằng nội tệ và ngoại tệ mức NP.

- Đánh giá rủi ro tín dụng ngắn hạn được xếp hạng NP (cr), không thay đổi.

Triển vọng của ngân hàng được thay đổi từ mức Ổn định sang mức Ổn định (m).

Tiến Nguyễn


Ý kiến bạn đọc