Công ty Bông Bạch Tuyết bị phạt nặng sau thời gian ngắn trở lại sàn

10:55, 10/02/2018
|

(VnMedia) – Trở lại sàn chứng khoán năm 2017 sau 8 năm vắng bóng, Công ty cổ phần Bông Bạch Tuyết vừa bị Ủy ban chứng khoán Nhà nước xử phạt với tổng số tiền 330 triệu đồng khi đơn vị này dính hàng loạt sai phạm.

Cụ thể, theo Quyết định số 132/QĐ-XPVPHC của Ủy ban chứng khoán Nhà nước về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết, phạt tiền 60 triệu đồng theo quy định tại Khoản 2 Điều 34 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP do báo cáo không đúng thời hạn quy định pháp luật (Công ty cổ phần Bông Bạch Tuyết báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước không đúng thời hạn đối với: Báo cáo tài chính năm 2015 và năm 2016 đã được kiểm toán; Báo cáo thường niên năm 2015 và năm 2016; Tài liệu họp, Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 và năm 2017);

Phạt tiền 70 triệu đồng theo quy định tại Khoản 4 Điều 11 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP được sửa đổi theo Khoản 12 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP do vi phạm quy định pháp luật quản trị công ty về triệu tập Đại hội đồng cổ đông (Công ty cổ phần Bông Bạch Tuyết gửi thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 lần 3 đến cổ đông chưa đảm bảo thời gian chậm nhất 10 ngày trước ngày khai mạc theo quy định);

Phạt tiền 200 triệu đồng theo quy định tại Điểm đ Khoản 2a Điều 14 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP được bổ sung theo quy định tại Khoản 16 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP do đăng ký giao dịch, niêm yết chứng khoán quá thời hạn từ trên 9 tháng đến 12 tháng.

Quyết định có hiệu lực từ ngày 8/2/2018.

Trước đó, ngày 7/2/2018, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cũng ban hành Quyết định số 26/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty Cổ phần Mía đường La Ngà.

Theo đó, phạt tiền 60 triệu đồng theo quy định tại Khoản 2 Điều 34 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Báo cáo không đúng thời hạn theo quy định pháp luật (Công ty cổ phần Mía đường La Ngà báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước không đúng thời hạn theo quy định pháp luật đối với: Báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán, Báo cáo thường niên 2015, Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán, Báo cáo thường niên 2016, Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017).

Minh Ngọc


Ý kiến bạn đọc