Quỹ bình ổn giá xăng dầu dư hơn 5.100 tỷ đồng

15:11, 08/02/2018
|
(VnMedia) - Theo Bộ Tài chính, số dư Quỹ bình ổn xăng dầu (BOG) đến hết Quý IV năm 2017 (đến hết ngày 31/12/2017) là 5.105,537 tỷ đồng.
 
Tiếp tục thực hiện nguyên tắc công khai minh bạch trong điều hành giá xăng dầu theo quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu, Bộ Tài chính thông báo về tình hình trích lập, sử dụng và lãi phát sinh trên số dư Quỹ Bình ổn giá xăng dầu (Quỹ BOG) Quý IV/2017 của các thương nhân kinh doanh xăng dầu đầu mối.
 
Theo đó, số dư Quỹ BOG đến hết quý IV/2017 (đến hết ngày 31/12/2017) là 5.105,537 tỷ đồng.
 
 
Trong đó, một số thương nhân kinh doanh xăng dầu đầu mối có số dư Quỹ BOG lớn như: tại Tập đoàn xăng dầu Việt Nam trên 3.040 tỷ đồng; tại Tổng công ty Dầu Việt Nam (PVoil): 434 tỷ đồng; Tổng công ty Xăng dầu quân đội 383 tỷ đồng; Công ty TNHH MTV Dầu khí Tp.Hồ Chí Minh (Saigonpetro) 345 tỷ đồng; Công ty thương mại và Dầu khí Đồng Tháp 169,7 tỷ đồng.
 
Tổng số trích Quỹ BOG trong quý IV/2017 (từ ngày 1/10/2017 đến hết ngày 31/12/2017): 1.432,795 tỷ đồng; Tổng số sử dụng Quỹ BOG trong Quý IV năm 2017 (từ ngày 01/10/2017 đến hết ngày 31/12/2017) là 1.556,323 tỷ đồng;
 
Lãi phát sinh trên số dư Quỹ BOG dương trong Quý IV/2017 là 6,538 tỷ đồng;
 
Lãi phát sinh trên số dư Quỹ BOG âm trong Quý IV/2017 là 18 triệu đồng.
 
Yến Nhi

Ý kiến bạn đọc