Bộ Tài chính: Cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước còn rất chậm!

08:10, 08/06/2018
|

(VnMedia) – Theo kế hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, năm 2018 phải hoàn thành cổ phần hóa ít nhất 85 doanh nghiệp. Tuy nhiên, đến hết tháng 5 vừa qua mới cổ phần hóa được 5 doanh nghiệp.

Cổ phần hóa không đạt được số lượng theo kế hoạch

Theo Bộ Tài chính, trong 5 tháng đầu năm 2018, đã có 2 Tập đoàn được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Phương án cơ cấu lại (Tập đoàn Hóa chất Việt Nam; Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội) và 1 Tổng công ty thuộc Bộ Giao thông vận tải (Tổng công ty Quản lý bay).

Từ khi ban hành Quyết định số 707/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 đến nay, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt phương án cơ cấu lại của 6 Tập đoàn, Tổng công ty  và danh mục thoái vốn của 1 Tập đoàn và 1 Tổng công ty . Bộ Giao thông vận tải đã phê duyệt phương án cơ cấu lại 3 Tổng công ty . Bộ Thông tin và Truyền thông đã phê duyệt phương án cơ cấu lại của 2 Tổng công ty . Bộ Tài chính đã có Quyết định số 2068/QĐ-BTC ngày 13/10/2017 phê duyệt Đề án cơ cấu lại Công ty Mua bán nợ Việt Nam giai đoạn 2016-2020. Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã phê duyệt phương án cơ cấu lại 09 Tổng công ty .

Cũng theo số liệu của Bộ Tài chính, trong 5 tháng đầu năm, có 5 doanh nghiệp được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án cổ phần hóa, gồm: Công ty TNHH MTV cà phê Phước An – Đăk Nông; CT TNHH MTV Cao su Đăk Lăk; Công ty TNHH MTV Vạn Tường – Quân khu 5; BQL khai thác cung cấp nước sinh hoạt huyện Châu Thành - Bến Tre; Công ty TNHH MTV Thương mại Dầu khí Đồng Tháp.

Tổng giá trị doanh nghiệp là 8.752 tỷ đồng, trong đó giá trị vốn nhà nước là 2.644 tỷ đồng. Tổng vốn điều lệ theo phương án được cấp có thẩm quyền phê duyệt là 3.131 tỷ đồng, trong đó Nhà nước nắm giữ 1.509 tỷ đồng; bán có nhà đầu tư chiến lược 211 tỷ; đấu giá công khai 1.371 tỷ đồng, số còn lại bán cho người lao động là 38 tỷ đồng và tổ chức công đoàn 868 triệu đồng).

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Theo kế hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại công văn số 991/TTg-ĐMDN ngày 10/7/2017, năm 2018 phải hoàn thành cổ phần hóa ít nhất 85 doanh nghiệp (bao gồm: 21 doanh nghiệp thuộc danh mục năm 2017 và 64 doanh nghiệp thuộc danh mục năm 2018). Tuy nhiên, đến hết tháng 5 mới cổ phần hóa được 5 doanh nghiệp.

“Việc triển khai cổ phần hóa là còn rất chậm, có khả năng không đạt được số lượng theo kế hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại công văn số 991/TTg-ĐMDN”, Bộ Tài chính cho hay.

Về công tác thoái vốn, Bộ Tài chính cũng cho biết, trong 5 tháng đầu năm 2018, các doanh nghiệp đã thoái được 1.469 tỷ đồng, thu về 3.973 tỷ đồng.

Trong đó, thoái vốn nhà nước tại Tổng công ty cổ phần Mía đường II (thoái 636 tỷ đồng, thu về 663 tỷ đồng); Các Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước thực hiện thoái 832 tỷ đồng, thu về 3.310 tỷ đồng.

Theo Quyết định số 1232/QĐ-TTg ngày 17/8/2017 thì năm 2017 có 135 doanh nghiệp, năm 2018 có 181 doanh nghiệp phải thực hiện thoái vốn, tuy nhiên, trong 5 tháng đầu năm mới có 1 đơn vị thuộc danh sách thoái vốn theo Quyết định số 1232/QĐ-TTg thực hiện thoái vốn.

Lũy kế đến nay mới chỉ có 12 đơn vị thực hiện thoái vốn theo Quyết định số 1232/QĐ-TTg (năm 2017 có 11 đơn vị thực hiện thoái vốn). Như vậy, việc triển khai thoái vốn nhà nước theo Quyết định số 1232/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ là chậm.

Tiếp tục tăng cường thanh tra tránh thất thoát vốn

Đưa ra những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thời gian tới, Bộ Tài chính cho biết, Bộ sẽ tiếp tục rà soát các luật có liên quan như Luật Doanh nghiệp; Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp; Luật Cán bộ, công chức; Luật Phá sản; Bộ luật Lao động và các quy định có liên quan để trình cấp có thẩm quyền đưa vào chương trình của Quốc hội để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với quá trình cơ cấu lại và vai trò, vị trí của doanh nghiệp Nhà nước thời gian tới.

Về công tác tổ chức thực hiện, Bộ Tài chính cho biết, đối với các doanh nghiệp thuộc danh sách phải thực hiện cổ phần hóa, thoái vốn trong năm 2018: Cơ quan đại diện Chủ sở hữu khẩn trương thực hiện việc cổ phần hóa, thoái vốn, phấn đấu hoàn thành kế hoạch năm 2018. Đối với các doanh nghiệp có khả năng không hoàn thành kế hoạch cần kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ các khó khăn, vướng mắc để xem xét, giải quyết.

Đối với các doanh nghiệp cổ phần hóa năm 2018 cần khẩn trương rà soát toàn bộ quỹ đất đang quản lý, sử dụng để lập phương án sử dụng đất đai theo quy định của pháp luật đất đai trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt trước khi quyết định cổ phần hóa doanh nghiệp theo đúng quy định.

Chỉ đạo người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty cổ phần do mình quản lý yêu cầu doanh nghiệp đã cổ phần hóa khẩn trương thực hiện đăng ký giao dịch; niêm yết trên thị trường chứng khoán theo quy định của pháp luật. Nghiêm túc triển khai việc bàn giao các doanh nghiệp thuộc diện phải bàn giao về SCIC theo đúng quy định hiện hành.

Đặc biệt, tăng cường kiểm tra, thanh tra, giám sát, kiểm toán, không để xảy ra thất thoát vốn, tài sản nhà nước trong quá trình sắp xếp, cổ phần hóa, thoái vốn; kiên quyết xử lý các doanh nghiệp thua lỗ, các dự án đầu tư không hiệu quả, hiệu quả thấp theo cơ chế thị trường; có cơ chế kiểm soát phù hợp nguồn vốn mua, bán, sáp nhập doanh nghiệp; thực hiện công khai, minh bạch, đúng pháp luật trong đầu tư, quản lý tài chính, mua sắm, phân phối thu nhập, công tác cán bộ, cổ phần hóa, thoái vốn; chỉ đạo thực hiện tốt chính sách đối với người lao động và lao động dôi dư trong doanh nghiệp nhà nước thực hiện sắp xếp, đổi mới, trong đó có người quản lý, điều hành doanh nghiệp.

Yến Nhi


Ý kiến bạn đọc