Sẽ tinh gọn bộ máy Tổng cục Quản lý thị trường

06:29, 23/08/2018
|
 - Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ  - Bộ Công Thương, Lý Quốc Hùng cho biết, Tổng cục Quản lý thị trường trực thuộc Bộ Công Thương, được tổ chức thành hệ thống ngành dọc từ Trung ương đến địa phương theo đơn vị hành chính hoặc theo yêu cầu nhiệm vụ, đảm bảo nguyên tắc tập trung thống nhất.
 
Thông tin trên được chia sẻ tại Hội nghị trực tuyến triển khai Quyết định số 34/2018/QĐ-TTg (gọi tắt là Quyết định 34) ngày 10/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT) trực thuộc Bộ Công Thương, diễn ra ngày 22/8/2018, tại Hà Nội.
 
Tinh gọn bộ máy
 
Phát biểu tại Hội nghị, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ (Bộ Công Thương) Lý Quốc Hùng cho biết, Tổng cục QLTT trực thuộc Bộ Công Thương, được tổ chức thành hệ thống ngành dọc từ Trung ương đến địa phương theo đơn vị hành chính hoặc theo yêu cầu nhiệm vụ, đảm bảo nguyên tắc tập trung thống nhất.
 
Theo đó, Tổng cục QLTT gồm: Văn phòng Tổng cục, Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Tổng hợp - Kế hoạch – Tài chính, Vụ Chính sách – Pháp chế , Vụ Thanh tra – Kiểm tra, Cục Nghiệp vụ QLTT. Văn phòng Tổng cục có 3 phòng và Trung tâm truyền thông QLTT. Cục Nghiệp vụ QLTT có 4 phòng. Các vụ thuộc Tổng cục không có cơ cấu Phòng bên trong.
 
Tổ chức QLTT tại các tỉnh địa phương tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Cục QLTT cấp tỉnh) gồm: Cục QLTT tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Cục QLTT liên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Cơ cấu tổ chức cảu Cục QLTT tỉnh có 3 phòng; Cục QLTT Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh không có quá 4 phòng; Cục QLTT liên tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương không có quá 5 phòng.
 
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
Bên cạnh đó, đội QLTT cấp huyện trực thuộc QLTT cấp tỉnh gồm: đội QLTT huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trục thuộc Trung ương; Đội QLTT liên huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Đội QLTT chuyên ngành; Đội QLTT cơ động. Các đội QLTT cấp huyện không tổ chức Phòng trực thuộc.
 
Theo đại diện Bộ Công Thương, văn phòng Tổng cục, Cục Nghiệp vụ QLTT, Cục QLTT cấp tỉnh và Đội QLTT có tư cách pháp nhân, con dấu riêng, trụ sở làm việc và được mở tài khoan tại Kho bạc Nhà nước theo quy định của pháp luật.
 
Đáng chú ý, thực hiện Nghị quyết số 18- NQ/TW ngày 25/10/207 của Ban chấp hành Trung ương về tiếp tục đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, ngay từ khi xây dựng Đề án thành lập Tổng cục QLTT, Bộ Công Thương đã có chủ trương tinh gọn bộ máy.
 
Cụ thể, tại Trung ương, tinh giản từ 11 đơn vị xuống còn 6 đơn vị ( giảm 45,5%). Việc tinh giản được thực hiện ngay khi Quyết định số 34/2018/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày 12/1/0/2018.
 
Tại địa phương, lực lượng QLTT cấp tỉnh: theo lệ trình đến hết năm 2019 sẽ tinh giản từ 63 đơn vị xuống còn 44 đơn vị thông qua phương án sắp xếp lại một số Cục QLTT cấp tỉnh thành Cục QLTT liên tỉnh. Theo đó, sắp xếp 38 Cục QLTT tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xuống còn 19 Cục QLTT liên tỉnh.
Đối với lực lượng QLTT cấp huyện sẽ tiến hành tinh giản tổ chức bộ máy theo lộ trình sắp xếp lại các đội QLTT cấp huyện thành các Đội QLTT liên huyện theo mục tiêu giảm 305 đội, giảm 45% từ năm 2018 – 2020.
 
Vụ trưởng Vụ Tài chính và Đổi mới doanh nghiệp cho biết, theo Quyết định 34, các Chi cục QLTT sẽ được bàn giao nguyên trạng về Bộ Công Thương. Chi cục QLTT sẽ sử dụng và quyết toán với ngân sách địa phương hết năm 2018. Từ năm 2019, kinh phí hoạt động của LL QLTT sẽ thuộc ngân sách của Bộ Công Thương.
 
Khẩn trương phối hợp với các đơn xây dựng bộ máy tổ chức 
 
Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh cho biết, ngày 12/10/2018, Quyết định 34 sẽ có hiệu lực. Đến thời điểm đó, lực lượng QLTT cần tích cực triển khai các nhiệm vụ trọng tâm.
 
Theo Bộ trưởng, lực lượng QLTT quán triệt những yêu cầu, mục tiêu, nhiệm vụ mà Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ đặt ra khi ban hành Quyết định 34.
 
Cùng với đó, khẩn trương phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ triển khai xây dựng bộ máy tổ chức Tổng cục QLTT, thống nhất theo ngành dọc, từ Tổng cục đến Chi cục, các Đội… ở địa phương, trên cơ sở tiếp nhận nguyên trạng QLTT địa phương.
 
Bộ trưởng Trần Tuấn Anh cũng yêu cầu lực lượng QLTT hoàn thiện bàn giao với UBND các địa phương, tổ chức xây dựng quy chế phối hợp công tác với địa phương trong việc cùng tham gia chỉ đạo lực lượng QLTT tại các khu vực, các địa phương, đảm bảo việc chuyển tiếp thuận lợi, nhanh chóng nhưng vẫn hoàn thành các nhiệm vụ chuyên môn. Phối hợp các lực lượng chức năng như biên phòng, cảnh sát kinh tế, hải quan, thuế… không để khoảng trống về pháp lý cũng như việc thực hiện nhiệm vụ của mình tại các địa bàn.
 
Ngoài ra, nhanh chóng phối hợp các cơ quan chức năng trong Bộ Công Thương hoàn thiện các cơ chế phối hợp ngang giữa lực lượng QLTT với các đơn vị thuộc Bộ; quy trình nghiệp vụ của lực lượng QLTT để đảm bảo nhiệm vụ được thực hiện đầy đủ và hiệu quả.
 
Yến Nhi

Ý kiến bạn đọc