Nhiều quyết định quan trọng chính thức có hiệu lực từ tháng 9

06:33, 01/09/2018
|
(VnMedia) -  Bắt đầu từ hôm nay (1/9), hàng loạt quyết định quan trọng như Quản lý, vận hành và sử dụng Hệ thống Thanh toán điện tử liên ngân hàng Quốc gia; Ghi giảm vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp… sẽ chính thức có hiệu lực.
 
Ghi giảm vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp nhà nước
 
Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 59/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư số 219/2015/TT-BTC về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp.
 
Theo đó Thông tư 59 bổ sung quy định “Ghi giảm vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp”. Cụ thể, doanh nghiệp nhà nước đang hoạt động thực hiện điều chỉnh giảm vốn nhà nước tại doanh nghiệp trong các trường hợp sau:
 
Đối với doanh nghiệp thực hiện điều chỉnh giảm vốn điều lệ: Cơ quan đại diện chủ sở hữu căn cứ tình hình thực tế hoạt động của doanh nghiệp, sự cần thiết phải giảm quy mô hoạt động của doanh nghiệp, nguyên tắc xác định vốn điều lệ của doanh nghiệp nhà nước quy định tạiKhoản 1 Điều 19 Nghị định số 91/2015/NĐ-CPđể xác định vốn điều lệ giảm và báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định xử lý giá trị vốn điều lệ giảm.
 
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
Sau khi có quyết định của Thủ tướng Chính phủ về xử lý giá trị vốn điều lệ giảm, cơ quan đại diện chủ sở hữu quyết định điều chỉnh giảm vốn điều lệ cho doanh nghiệp.
 
Thông tư này có hiệu lực từ ngày 1/9/2018.
 
Khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công 
 
Đây là nội dung tại Thông tư 67/2018/TT-BTC hướng dẫn việc quản lý, vận hành, trao đổi và khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công.
 
Cụ thể, quyền khai thác, sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công được quy định như sau:
 
Bộ Tài chính được khai thác thông tin về tài sản công của cả nước trong Cơ sở dữ liệu quốc gia. Các Bộ, cơ quan trung ương, Ủy ban Nhà dân cấp tỉnh có quyền khai thác thông tin tài sản công của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý trong Cơ sở dữ liệu quốc gia.
 
Cùng với đó, các cơ quan, tổ chức, đơn vị có tài sản kê khai trong Cơ sở dữ liệu quốc gia có quyền khai thác thông tin tài sản công của cơ quan, tổ chức, đơn vị và các đơn vị trực thuộc (nếu có) trong Cơ sở dữ liệu quốc gia.
 
Thông tư có hiệu lực từ ngày 1/9/2018.
 
Siết quản lý hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng
 
Theo Thông tư 37/2016/TT-NHNN về quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng quốc gia, việc thanh toán nợ giữa các thành viên không phải là đơn vị Ngân hàng Nhà nước phải có hợp đồng ủy quyền trước.
 
Nợ giữa các thành viên trong hợp đồng ủy quyền trước hoặc văn bản thỏa thuận về việc thanh toán phải bao gồm tối thiểu các yếu tố sau: Hạn mức tối đa trong ngày được thanh toán nợ giữa các thành viên; Hạn mức tối đa của một lệnh thanh toán nợ không cần xác nhận nợ; Thời hạn hiệu lực của hợp đồng hoặc văn bản thỏa thuận.
 
Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 1/9.
 
Thay đổi điều kiện kinh doanh của nhà đầu tư nước ngoài
 
Theo Thông tư 19/2018/TT-BCT quy định về xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Công Thương, thời hạn gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư nội dung công bố điều kiện đầu tư - kinh doanh đối với nhà đầu tư nước ngoài là 5 ngày làm việc kể từ ngày văn bản pháp quy được ban hành.
 
Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ phải trình văn bản hợp nhất cho Bộ trưởng ký xác thực trong thời hạn cụ thể như sau: Đối với văn bản của Chính phủ, Thủ tướng là 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản sửa đổi, bổ sung do Văn phòng Chính phủ gửi đến; Đối với Thông tư/Thông tư liên tịch là 5 ngày làm việc kể từ ngày ký ban hành, đơn vị chủ trì soạn thảo có trách nhiệm hoàn thành việc hợp nhất và trình Bộ trưởng ký xác thực văn bản hợp nhất.
 
Thông tư có hiệu lực từ ngày 3/9/2018. 
 
Hiệu trưởng trường phổ thông phải đáp ứng 5 tiêu chuẩn
 
Theo Thông tư 14/2018/TT-BGDĐT ngày 20/7/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông có hiệu lực thi hành từ 4/9/2018, hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông phải đáp ứng 5 tiêu chuẩn gồm: 1- Phẩm chất nghề nghiệp; 2- Quản trị nhà trường; 3- Xây dựng môi trường giáo dục; 4- Phát triển mối quan hệ giữa nhà trường, gia đình, xã hội; 5- Sử dụng ngoại ngữ và công nghệ thông tin.
 
Về quy trình đánh giá, Thông tư nêu rõ: Hiệu trưởng tự đánh giá theo chuẩn hiệu trưởng; Nhà trường tổ chức lấy ý kiến giáo viên, nhân viên trong trường đối với hiệu trưởng theo chuẩn hiệu trưởng.
 
Thủ trưởng cơ quan quản lý trực tiếp thực hiện đánh giá và thông báo kết quả đánh giá hiệu trưởng theo chuẩn hiệu trưởng trên cơ sở kết quả tự đánh giá của hiệu trưởng, ý kiến của giáo viên, nhân viên và thực tiễn thực hiện nhiệm vụ của hiệu trưởng thông qua các minh chứng xác thực, phù hợp.
 
Hiệu trưởng tự đánh giá theo chu kỳ một năm một lần vào cuối năm học.
 
Cơ quan cấp trên quản lý trực tiếp đánh giá hiệu trưởng theo chu kỳ hai năm một lần vào cuối năm học. Trong trường hợp đặc biệt, cơ quan quản lý cấp trên quyết định rút ngắn chu kỳ đánh giá.
 
Thông tư này có hiệu lực thi hành từ 4/9/2018.
 
Hỗ trợ người có công với cách mạng đang định cư ở nước ngoài
 
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 102/2018/NĐ-CP quy định chế độ hỗ trợ và một số chế độ đãi ngộ khác đối với người Việt Nam có công với cách mạng, người tham gia kháng chiến, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế đang định cư ở nước ngoài.
 
Theo đó, với các đối tượng là người có công với cách mạng đang định cư tại nước ngoài, được quy định cụ thể tại nghị định nêu trên sẽ được trợ cấp 4 triệu đồng đối với người đủ 2 năm công tác trở xuống. Với người từ trên 2 năm thì năm thứ 3 trở đi mỗi năm được cộng thêm 1,5 triệu đồng.
 
Trường hợp đã mất trước ngày nghị định có hiệu lực thì thân nhân được nhận trợ cấp một lần 6 triệu đồng.
 
Thời gian tính hưởng chế độ hỗ trợ một lần nếu có tháng lẻ thì đủ 6 tháng trở lên được tính bằng một năm, dưới 6 tháng được tính bằng 1/2 năm.
 
Nghị định có hiệu lực thi hành từ 5/9/2018.
Minh Ngọc