Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam đạt lợi nhuận 3.500 tỷ đồng trong 9 tháng

15:58, 18/10/2018
|
  -  Theo Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (Vinacomin), sau 9 tháng đầu năm, lợi nhuận của toàn Tập đoàn đã đạt 3.500 tỷ đồng, bằng 175% so với kế hoạch.
 
Theo Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, 9 tháng năm 2018, các chỉ tiêu chính đều đảm bảo tiến độ kế hoạch với mức bình quân chung đạt trên 80% kế hoạch năm. Trong đó, có 4 chỉ tiêu quan trọng gồm lợi nhuận, năng suất lao động, tiền lương, nộp ngân sách Nhà nước, hoàn thành sớm hơn so với mục tiêu của Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn đề ra về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2018.
 
Cụ thể, doanh thu toàn Tập đoàn ước đạt 92.876 tỷ đồng, đạt 81,6% kế hoạch năm, bằng 118% cùng kỳ 2017. Trong đó, doanh thu than đạt 48.501 tỷ đồng, đạt 86,2% kế hoạch năm. Sản xuất, tiêu thụ khoáng sản 13.178 tỷ đồng, đạt 80% kế hoạch năm, bằng 143% so cùng kỳ (doanh thu alumin tăng 71% so cùng kỳ).
 
Đáng chú ý, lợi nhuận dự kiến khoảng 3.500 tỷ đồng, bằng 175% so với kế hoạch. Nộp ngân sách nhà nước ước đạt hơn 12.700 tỷ đồng.
 
Đối với khối than, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam cũng cho biết, sản xuất và tiêu thụ từ đầu năm đến nay đạt được nhiều kết quả khởi sắc so với cùng kỳ. Trong đó, than nguyên khai sản xuất trên 27,8 triệu tấn, đạt 78,8% kế hoạch năm. Than sạch thành phẩm gần 26,6 triệu tấn, đạt 80,9% KHN. Bốc xúc đất đá đạt 101 triệu m3, bằng 74,3% KHN. Đào tổng số 172.900m lò, bằng 76,4% kế hoạch năm.
 
Đặc biệt, than tiêu thụ của toàn Tập đoàn đạt được hơn 31 triệu tấn, đạt 86,3% kế hoạch năm. Bên cạnh đó, khối sản xuất điện, hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp, cơ khí, sản xuất kinh doanh khác của Tập đoàn cũng hoàn thành từ 71,1 - 78,6% kế hoạch năm.
 
Đối với kế hoạch quý IV/2018, Tập đoàn đặt mục tiêu sản xuất 9 triệu tấn (cả năm tối thiểu 36,5 triệu tấn) than nguyên khai; than tiêu thụ 9 triệu tấn (cả năm 39-40 triệu tấn). Đối với khối khoáng sản, hóa chất, điện lực, cơ khí và sản xuất kinh doanh khác Tập đoàn sẽ điều hành tăng tối đa sản lượng sản xuất, đáp ứng nhu cầu thị trường...
 
Minh Ngọc

Ý kiến bạn đọc