Ông chủ Thế giới Di động kỳ vọng thu 7.000 tỷ từ bán xoong nồi

   
  Nội dung:
  Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

  Doji TienPhongBank

  Tỷ giá ĐVT:đồng

  Loại Mua Bán
  BIDV
  OCB Kỳ hạn (tháng)