Dự báo tăng trưởng GDP Việt Nam 2019 điều chỉnh lên 6,9%