Bắt đầu tổng kiểm soát ôtô trên đường cao tốc từ hôm nay (15/12)