Hãng xe Nissan triệu hồi gần 346.000 xe lỗi túi khí