Taxi phải lắp camera ghi hình lái xe và cửa lên xuống