Hà Nội: Xử lý hơn 300 'ma men', phạt hơn 1,5 tỷ đồng