Nga bắn tên lửa từng thổi bay 28 xe tăng trong chớp mắt