Sự cố nghiêm trọng khiến 2 sân bay Anh rơi vào cảnh hỗn loạn!